مدافع ولایت
 
علامه مصباح : مخالفت با ولي فقيه مخالفت با ائمه و بر اساس روايات در حد شرك بالله است.
لینک دوستان
لوگوی همسنگران
طراح قالب
معببر سایبری فندرسک

 سید مختار موسوی :

آقای علی مطهری ! نام علی وشهرت مطهری زیبنده شما نیست

بدون تردید ، شهید والامقام آیت الله مرتضی مطهری (ره) از انتخاب اسم مبارک «علی» برای شما ، همچون دیگر پدران مسلمانی که انتخاب نام نیک ، از جمله نام ائمه اطهار (ع) برای فرزندانشان ، را یک تکلیف شرعی می دانند ، وانتظار دارند ، در آینده ، بین اسم فرزندشان ومسمّای آن تناسب وتجانس ملموسی ایجاد گردد ، ویک رابطه عاطفی وایمانی وعقیدتی بین اسم فرزند وآن شخصیت معصومی که نامش را برای فرزند انتخاب نموده اند بوجود بیاید ، اهداف وآرزوهایی داشته اند ، که به نظر حقیر ، هیچ یک از اهداف وآرزوهای شهید بزرگوار در مانحن فیه محقق نشده است . یعنی شما خواسته یا ناخواسته ، سهواً یا عمداٌ ، مانع تحقق آرزوهای پدرتان شده اید !!!

نگارنده معتقد است ، علامه شهید مرتضی مطهری (ره) در راستای تحقق این فرموده امام باقر (ع) که فرموده اند : «« وقتی شیطان می شنود ، کسی را به اسم ( محمد ) یا ( علی ) صدا می زنند ، مانند قلع ذوب می شود »» وبه منظور برخورداری خود وفرزندش از صواب وحسنات این نامگذاری ، وتحصیل آثارروحی وروانی ومعنویات قابل درک آن ، نام نیک وارزشمند (علی) را برای شما انتخاب نموده اند .

متأسفانه ، مواضع باطل ورویکرد غلط و سخنان ونوشتار وتحلیل های ناصواب شما ، در مقابل فتنه 88 وجنایت آشکار ونابخشودنی سران فتنه ، واظهار نظر های غیر حقوقی وخلاف شرع وغیر منطقی شما ، در خصوص رفع حصر سران جناینکار ویاغی ومحارب فتنه 88 ، واصرار وپافشاری شما ، در تکرار این حرفهای غیر اصولی ، که نتیجه ای جزآزار واذیت مومنین ورنجش خاطر پدران ومادران داغدیده شهداء ، ودر صدر همه ، نارضایتی وجریحه دار شدن قلب وروح مبارک مقام عظمای ولایت ومراجع عظیم الشأن وعلمای اسلام ندارد ؛ نه تنها شیطان بزرگ با شنیدن نام علی که اسم کوچک شما است ، مثل قلع ذوب نمی شود ، بلکه با شنیدن چنین سخنانی از شما ، برای ذوب ونابودی ملت های مسلمان ، خصوصاٌ قتل عام کودکان بی گناه غزه ، ونابودی تنها ملجاء ومأوای آنها ، یعنی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ؛ زهی خورسند وامیدوار شده واحساس امنیت وقدرت مضاعفی می کند .

آری ، مدتی است با انعکاس درخواستهای نامشروع ، ونامه نگاری های غیر ضروری شما ، در خصوص رفع حصر سران فتنه ؛ در رسانه های زنجیره ای زرد داخلی واربابان خارجی آنها ، واینکه شما با توضیحات ودفاعیات مستدل ومستند قرآنی وروایی وقانونی مقامات وعلماء وفقهای بزرگوار ، قانع نمی شوید ؛ دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ، که  این نظام الهی ماحصل خون پاک ومطهر پدر بزرگوار شما وچند صد هزار شهید جلیل القدر دیگر است ، و همچنین قاتلان پدرتان وحامیان وسازندگان گروههای تکفیری ، ودشمنان ولایت در داخل وخارج را ، خوشحال وجانی دوباره بخشیده است .

آقای علی مطهری ! شما که به مدرک دکترای فلسفه تان می نازید ، ولی هرکس که نداند خودتان بهتر می دانید که ، چگونه آن را با استفاده از سهام مبارک خانواده شهدا بدست آورده اید ، واز بدو پیروزی انقلاب اسلامی ، بر خلاف میل پدر شهیدتان ؛ همواره یک آقازاده بودید واز مزایای آقازاده های درجه یک برخوردار وهمیشه از الطاف وکرامات مسئولین نظام سیراب بوده اید ، ودر تمام این سالها ، به میمنت آقازاد گی وبه حرمت پدر بزرگوارتان ، مصونیت ومعافیت دائم برای تحمل سختی ها وحضور درجبهه های جنگ ودیگر میدانهای خطر وحتی صف نانوایی وشیر خشک ونفت وگاز وامثالهم بهره مند بوده اید ، واخیراً هم به اعتبار نام پدرتان ، بدون هرگونه استحقاق وصلاحیت علمی وسیاسی ، وارد مجلس شورای اسلامی شده اید ، که روزی شهید آیت الله مدرس بر کرسی های آن تکیه زده بود ، حداقل انتظاری که این نظام مقدس وملتی که عاشق این نظام هستند ودوستداران پدرتان ، از شما دارند ، این است که واقعاً در حد وقواره یک دکترای فلسفه ونماینده مجلس خودرا نشان دهید . واینقدر با زبان سران استکباری دنیا ورسانه های دشمن با امام امت وامت امام وعلمای محبوب ملت حرف نزنید .

حداقل لنتظار از یک دکترای فلسفه وکسی که در خانواده فقه وفقاهت ودر زیر سایه دانشمندی فرزانه وحکیم همچون علامه شهید مطهری رشد و تربیت یافته ، و ازکسی مثل شما که ادعا های بسیار بزرگتر دیگری در عرصه های مختلف دارد ؛ این است که ، حداقل یاد گرفته باشد ، که چیزی را که خود ندیده انکار نکند ، وچیزی را که خود نمیداند رد نکند ، ودر باره چیزی که علم ندارد حرف نزند .

بطورمتیقن ، مواضع شما در خصوص رفع حصر سران فتنه ، واینکه از توضیحات مستند بزرگان نظام هم متقاعد نمی شوید ؛ ریشه در جهل وعدم آگاهی شما از عمق فتنه 88 ومیزان خسارت وضرر وزیانی که سران فتنه متوجه اصل نظام وملت شریف ایران نموده اند دارد . واز این رو ، با چیزی که نمی دانی ، مخالفت ودشمنی می کنید ، واقدامی را نکوهش می کنی که نمی دانی چیست .

بنابراین ، به شما توصیه می شود ، که این فرمایش مولا علی (ع) را نصب العین وآویزه گوش خود کن که می فرماید : « با آنچه نمی دانید دشمنی مورزید ، زیرا بیشتر دانش در چیزهایی است که شما نمی دانید » واز آیه شریفه 36 از سوره مبارکه اسراء ، که می فرماید : «و (ای انسان) هرگز آنچه را که بدان علم و اطمینان نداری دنبال مکن که چشم و گوش و دل همه مسئولند.  » درس وعبرت بگیر . وبیش از این مومن آزاری نکن .

علی ایحال ، از کسی که نامش علی است ، وفرزند شهید والامقامی چون علامه مرتضی مطهری است ، ودارای مدرک دکتری فلسفه است ، و36 سال است که از نعمتهای بیکران نظام مقدس جمهوری اسلامی نهایت استفاده را کرده ، انتظار است ، ازخداترسی، تعبد ، عبادت ،  شهامت ، شجاعت ، عدالت ، شهادت طلبی ، اخلاقیات ، دینداری ، تواضع وتقوای شخصیت بی نظیری که به نام او نامگذاری شده و از فضائل سجایای علمی اخلاقی وروح ولایتمداری پدر دانشمندش ، که امام امت خمینی بت شکن اورا پاره تن خود خوانده است حداکثر بهره ره برده باشد ، ولذا از چنین فردی ، اینگونه مواضع ناصواب و سخنان دشمن شاد کن ، وتحلیل ها وکنایه های اهانت آمیزی که حتی درآن به مقام عظمای ولایت ودیگر علمای دلسوز نظام هم هتک حرمت شده است ، انتظار نمی رود . جز اینکه بگوئیم ، صاحب چنین افعال وگفتار ونوشتارناحق وناصوابی ، در حد نام وشهرت ونسبت خانوادگی اش با شهیدی والامقام ظاهر نشده ، وسخن آخر اینکه نام علی وشهرت مطهری زیبنده چنین فردی نیست ونخواهد بود.

خلاصه از آنجایی که توسط بزرگان وصاحب نظران ، با بهترین روش ومنش ومحکم ترین دلایل وقوی ترین برهان ، پاسخ لازم به سخنان ناصواب وتوهین آمیز اخیر اخیر شما در مشهد مقدس داده شده ، لذا این یادداشت ، از طرف کسی که بالغ بر 40 سال است که با نام ونوشته های معلم شهید استاد مطهری زندگی کرده وهرچه از دین اسلام می داند ، همه را از شهید مطهری دارد ، درهمین حد که به جنابعالی گفته شود ، حیف از آن پدر دانشمند وانقلابی ولایتمدار ، که چنین فرزندی ثمره اش باشد وصد حیف از اسم مبارک علی ، که برای چنین فردی انتخاب شود ، نگارش شده است . امید است که مرضی حضرت حق وامت حق مدار ایران اسلامی ومقام عظمای ولایت قرار بگیرد . انشاء ال

 

 الاحقر سید مختار موسوی

(این مطلب در سایت عمارنامه منتشر شده است . )
برچسب‌ها: علامه شهید مرتضی مطهری, علی مطهری, بصیرت, حصر سران فتنه فتنه 88
[ چهارشنبه دوازدهم آذر 1393 ] [ 8:29 ] [ سید مختار موسوی ]

سید مختار موسوی :

وظایف اصلی واساسی هیئآت مذهبی چیست ؟

امروز با شنیدن نام هیئت ، اولین معانی ونشانه هایی که در اذهان متبادرومتجّلی می شود ، ماه محرم ، مجلس عزاداری ، پیراهن سیاه ، روضه خوانی وسینه زنی وزنجیرزنی است .  

نگارنده معتقد است ، که شرح وظایف ومأموریتی که می توان برای یک هیئت مذهبی اصیل واسلامی وانقلابی تعریف نمود وازهیئات مدعی اصیل واسلامی وانقلابی بودن آن را مطالبه کرد ، خیلی فراتر از اینگونه مراسمات است . وشاید آنچه در صدر مطلب آمده ، جزو فروع وظایف ومأموریت های یک هیئت اصیل واسلامی وانقلابی باشد .

شایان ذکر است که این یادداشت ، به منظور ارتقاء کیفیت مراسماتی که بصورت سنتی درماه محرم وصفر انجام می شود و بالا بردن محنوای  آنها وبصیرت افزایی به آن ؛ وهمچنین بسیط وگسترده معرفی کردن حوزه وحیطه مأموریت وشرح وظایف هیئت های مذهبی واینکه وظایف هیأتها ؛ محدود به ماه محرم وصفر ویا ماه مبارک رمضان نمی شود وهر 12 ماه سال وهر روز از 365 روز سال سال ، هیئت ها باید برنامه وفعالیت داشته باشند ، به رشته تحریر درآمده  است .

 همه می دانیم وخبرداریم که ، اولین مراسم عزاداری که بصورت رسمی وبا امنیت کامل پس از حماسه جاویدان عاشورا تشکیل واجرا شد ، مراسمی بود که توسط یزید ملعون در شام بعمل آمد . پس بنابراین صرف برگزاری مراسم عزاداری وبرسر وسینه زدن ، هنرنیست و واینگونه اقدامات ، کار وبرنامه ای نیست که امروز از هیئت های اسلامی وانقلابی انتظار می رود و مطالبه می شود .

متآسفانه ، امروز در خیلی ازاشعار ومرثیه ها ومداحی ها وروضه ها ، به اندازه ای که به اسب سید الشهدا وقمر بنی هاشم وزور بازو وچشم وابروی شهدای کربلا سلام الله علیهما اجمعین ، پرداخته می شود ، به بُعد اصلی ، که عبارت است از : چیستی وچرایی واقعه عاشورا واهدافی که آقا اباعبدالله الحسین (ع) دنبال می کردند ، وآرمانهای مقدس واصول وارزشهایی که شهدای کربلا ، برای حفظ وپاسداری از آنها ، داوطلبانه وآگاهانه جان ومال وعزیزان خودرا فدا نموده اند ، توجه نمی شود .

توحید به معنای واقعی وبا احتساب تمامی مراتب وانواع آن ، جامه عمل پوشیدن به کلمة الله وشعار توحید ( لا اله الالله ) یعنی نفی وترد عملی ، وابراز انزجاروتنفر واعلام برائت ازهرگونه مظاهر شرک ونماد سلطه فرعونی ، یعنی زیرسلطه وحاکمیت غیر خدا نرفتن( استکبار ستیزی ) ، یعنی مبارزه جدی فکری وعملی ، یا به تعبیری جهاد عقیدتی ونظامی با مظاهر ظلم وستم ( ظلم ستیزی ) ، وجلوگیری از سلطه وبرتری باطل بر حق ، ( حق مداری وحق گرایی ) بی تفاوت نبودن در برابر ظلم ظالم وگناهِ گناه کاران واشتباه خطا کاران ( امر به معروف ونهی از منکر ) اعلام دشمنی با دشمنان خدا واهل بیت ودوستی با دوستان خدا و اهل بیت ( تولا وتبری ) اطاعت بلاقید وشرط وعاشقانه قمر بنی هاشم (ع)  وراز سقاء شدن آن پهلوانی که بنا بر نقل های رسیده قدرت فیزیکی وضرب شمشیروزور وبازوی فوق العاده ای داشت وعلمدار سپاه بود (معرفت توحیدی ولایت مداری وولایت پذیری ) تشخیص ، شناخت وقبول ولایت ، بعنوان رکن رکین واصل اصیل وکلید قلعه ویا دژمستحکم توحید ، که در رفتار وولایتمداری یاران امام حسین (ع)  درشب عاشورا متبلور بوده است ؛ یکی دانستن دیانت وسیاست واعتقاد قلبی والتزام عملی به سیاسی بودن واقعه کربلا وحماسه جاویدان عاشورا ؛ که درفعل عدم بیعت وافشاگری سید الشهدا (ع) در برابر حکومت یزیدی واقامه نمازدر ظهر عاشورا ، که به بهترین وجه وشکل ممکن ، سیاسی وعبادی بودن قیام عاشورا به نمایش گذاشته شد ، رئوس دروسی است که از حماسه جاویدان عاشورا اقتباس و تحصیل شده وباید در هیئاتی  که عَلَمِ عاشورا وپرچم ولایت در سر در آن به اهتزاز درآمده مورد توجه قرارداده شود .

  نگارنده بر این باور است که ، فلسفه وهدف نهایی از تشکیل وثبت وفعال نمودن هیئآت مذهبی ، در دسترس همگان بودن مرکزی جهت آموزش وپرورش ، تدریس وتحصیل مسائل عقیدتی وسیاسی ونشر معارف اسلامی و تربیت دینی ، سیاسی و انقلابی اقشار مختلف ، حصوصاٌ نوجوانان وجوانان ، هر شهر ودیاری از این مرز وبوم است. 

حداقل وکف انتظاری که از این هیئت ها متصّور است ؛ منظور هیئت های اصیل اسلامی وانقلابی ودر یک کلمه هیئآت ولایی ، این است که ؛ افرادی که در مراسمات وبرنامه های هیئت شرکت می کنند ، به آسانی با فلسفه عاشورا واهداف اباعبدالله الحسین (ع) در قیام حود علیه حکومت فاسد یزید و همچنین چیستی وچرایی بیعت نکردن آن حضرت با حکومیت یزیدی ، ومیزان وفادارای وولایت مداری وولایت پذیری شهدای کربلا ، ووفواید ومحاسن امر به معروف ونهی از منکر ، وایضاً انواع معروفها ومنکرات وراههای صحیح واصولی مبارزه ومقابله با آنها ،  وسرانجام رموزدلدادگی به خدا وتزریق حبّ ولایت وعشق به اهل بیت (ع) و آموزش راه ورسم مقاومت و ایستادگی در برابر انواع سلطه های فرعونی وزیاده خواهی های دشمنان ،  وشناسایی وخنثی سازی انواع فتنه ها وبی اثر نمودن تحریم ها و تهدیدهای داخلی وخارجی واز قوه به فعل درآوردن دروس عاشورا که قبلاً به آنها اشاره شده است ، را آشنا شده ومعارف لازم را کسب وتحصیل نماید .

 از این رو مسئولیتی بس حساس و خطیر متوجه دست اندرکاران وهیأت امنای هیئات ، به ویژه روحانیون بزرگواری که در اینگونه هیئات فعالیت محوری دارند می باشد . چرا که وظیفه دارند یا خودشان اگر علم وتخصص آن را دارند ، ویا با دعوت از خطبای ولایی وارزشی ، قبل از اجرای مراسم عزاداری ؛ اینگونه اطلاعات وآگاهی ها را به افراد حاضر در مجلس با انجام سخنرانی ها وبرگذاری جلسات پرسش وپاسخ عقیدتی وسیاسی ، تزریق وانتقال دهند . تا انشاء الله عزاداری که قرار است انجام شود واشکی که قرار است ریخته شود ، همراه با بصیرت وبینش وفرقان باشد .

امروز کار هیئات فقط این نیست که بنشینند وزیارت عاشورا ودعای کمیل وندبه بخوانند ، بلکه وظیفه دارند که قبل از قرائت این ادعیه ، درس های عاشورا را فراگیرند و زیارت عاشورا را با امروز جامعه تطبیق وتطابق دهند . وبالتبع عمر وعاص ها و ابوسفیانها ومعاویه ها ویزید ها وشمرها ومروانها وخولی ها وخوارج  زمان را بشناسند . واز آنها وکارهایشان برائت بجویند . ضمن اینکه  صد البته باید به حسین زمان خود معرفت کافی داشته باشند . واهداف قیام وفلسفه عاشورا را آموزش دهند و پیام های زیارت عاشورا را تفسیر وتشریح وتدریس کنند وفرازهایی از دعای کمیل و ندبه که باید توسط شیعیان مولا علی (ع) ومنتظران ندبه خوان ؛ فعلیت پیدا کند وجامه عمل پوشانیده شوند؛ را به خود ودیگران بیاموزند وبه آن عمل کنند . و هیئات باید در نقش مدرسه عقیدتی وسیاسی ومعارف اسلامی ظاهرشوند وبه فکر ارتقاء موقعیت علمی مدعوین خود در اصول عقاید ومعارف اسلامی و از همه مهمتر به فکر افزایش بصیرت سیاسی آن ها باشند .

هیئتی که فقط هفته ای یکساعت ، به بهانه محفل هفتگی ، برای قرائت قرآن و ادعیه بدون هرگونه تحلیل سیاسی و بدون توجه به مسائل اجتماعی وسیاسی وفرهنگی که مبتلا به جامعه است ، فعال می باشد . هیئت هایی که  به روضه خوانها ومداحان می گویند ، امام حسین وعاشورا را سیاسی نکنید ، وبگذارید با گریه بر امام با او حال کنیم ؛ هرگز نمی توانند در انجام مأموریت خود موفق باشند . ودر قامت یک هیئت اصیل وموثر وکارگشا خودرا نشان دهند . بلکه چنین هیئتی ، به مرام ومنش سکولاریسم نزدیکتر است ؛ تا یک هیئت اسلامی که باید عَلَمِ اسلام ناب محمدی (ص) وولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت امام معصوم (ع) بر سردر آن به اهتزاز درآمده باشد . وتردیدی نیست که در هر هیئتی که دارای رویکرد سکولاریسمی است ، بازهم قراعت قرآن وادعیه انجام می شود .

 آری وجه افتراق یک هیئت اسلامی وانقلابی با یک هیئت با رویکرد سکولاریسم ، در به روز بودن  فعالیت های سیاسی ومیزان دخالت ونقش آفرینی آنها در حل مشکلات فرهنگی و اجتماعی شهر وبالا بودن بصیرت سیاسی وبینش دینی اعضای هیئت ومیزان ولایت مداری وولایت پذیری آنها است .

رکن اصلی هیأتهای مذهبی ، سیاسی بودن آنها است . آن هم سیاست علوی نه سیاست اموی . سیاستی که مبتنی بر اطاعت بلاقید وشرط از ولایت ومنطبق بر شاخص هایی که خدا ورسول گرامی اش (ص) ومولا علی (ع)  ویازده فرزند معصومش علیهم السلام برای ما ترسیم فرموده اند .

وای به حال علما و روحانیون و افرادی که در هیأتها مسئولیت قبول کرده اند ، ولی بخواهند از این راه بدون زحمت وتلاش و بدون انجام وظیفه برای خود احترام و اعتبار وآینده شغلی جمع کنند . این را من نمی گویم  ، این مطلب از خطبه معروف امام حسین (ع) [1]که به خطبه منا معروف است و خطا به علمای امت بیان شده اقتباس شده است. ( نقل به مضمون )

هیئأت مذهبی وعلماء و روحانیون که نماد اسلامیت ومظهر جوانمردی و عدالت ولایتمداری هستند ، ودر نقش الگو دهی والو سازی برای دیگران ایفای نقش می کنند ، نباید از غیر خدا بترسند ، نباید در دلشان جایی برای غیرخدا وجود داشته باشد ، نباید در امر اطاعت از ولایت به خود تردید راه بدهند ، نباید امر به معروف ونهی از منکر را رها کنند ، نباید عشق به مال وفرزند و زرق وبرق دنیا ؛ چشمشان را کور کند ، چرا که تاریخ  شیعه آبستن حوادث تلخ ناشی از عدم رعایت این امور است . از جمله این حوادث حادثه سقیفه و واقعه عاشورا وفتنه 88 است .

آری . اگر کسانی که امروز لباس مقدس روحانیت بر تن کرده و بر منابر تکیه زده اند و در حقیقت جای علما  مجاهدین فی سبیل الله را به خود اختصاص داده اند ، وکسانی که بعنوان امنای مردم ، در هیئأت مذهبی ومساجد جا خوش کرده اند ، اولاً خودشان و بعد دیگران را از حرام خواری و جمع آوری مال حرام ومشکوک منع وسپس امربه معروف نهی از منکر نکنند . وازغیر خدا بترسند وستمکاران ومفسدین را از اعمال زشتی که انجام می دهند ، منع ونکوهش نکنند ؛ ویا خدای ناکرده بخواهند به روش ابوموسی اشعری ها عمل کنند ، و مقام عظمای ولایت را تنها بگذارند ، بدون تردید باید در انتظار به قدرت رسیدن امویان دوران ، و تکرار واقعه عاشورا وبر نی رفتن سرحسین زمان بود .

سید مختار موسوی[1] تحف العقول ص 168 – 170 وولایت فقیه امام خمینی (ره)  ص 145
برچسب‌ها: عاشورا, هیئت مذهبی, ولایت مداری, دردوس عاشرا, بصیرت
[ دوشنبه دهم آذر 1393 ] [ 10:13 ] [ سید مختار موسوی ]

 سید مختار موسوی :

« بزرگترین اشتباه فاحش اصلاح طلبان »

پس از خلق حماسه سوم تیر1384 واینکه مردم شریف ومومن ایران اسلامی ، در کمال آزادی واستفاده مطلوب از حق انتخاب خود در انتخاب رئیس جمهور نهم ، یک نه خیلی بزرگ ومعناداری به حکومت 16 ساله مدعیان اصلاح طلبی دادند ، وکاندیدای مورد علاقه حضرات اصلاح طلب ، از صندوق های اخذ رأی که خود مسئولیت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری نهم را بعهده داشتند بیرون نیامد ، علیرغم اینکه تمام ابزار وامکاناتی که بطور متعارف در اختیار دولت های برگذارکننده انتخابات هست ، ودر انتخابات ریاست جمهوری دهم در اختیار دولت نهم بود ، با توجه به سابقه حضور 16 ساله آنان در قوه مجریه ، بطور ویژه ومضاعفی در اختیار دولت هفتم بود ، مدعیان اصلاح طلبی را چنان عصبانی وخشمگین نمود که عنان عقل ، علم ، حق پذیری وحق گویی وقضاوت عادلانه را بدجوری از کف دادند .

در اینجا بود که اصحاب اتاق فکرومدعیان روشنفکری حضرات اصلاح طلب ، بزرگترین ظلم وستم ممکن را در حق واژه یا اصطلاح بی طرفی وجانبداری اعمال نمودند . وبزرگترین اشتباه فاحش خود را در تاریخ انقلاب اسلامی مرتکب شدند . چراکه به جای تحقیق وتفحص جهت پیدایش علل وعوامل پشت کردن توده مردم به آنان وکشف دلایل شکست خود در انتخابات ، بی طرف ترین نهادها وعادل ترین شخصیت ها را من غیر حق وبر خلاف واقع وبدون کوچکترین دلیل ویا قرینه وامارتی ، متهم به طرفداری از کاندیدا ویا جناح پیروز در انتخابات نمودند .

این اشتباه فاحش ویا به تعبیری قضاوت نامشروع ویا سخن بی پایه واساس وپوچ ، پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم وخلق حماسه جاویدان 22 خرداد 88 ، به سپری تبدیل شد که بزرگان ورهبران مدعی اصلاح طلبی وتحلیل گران وتحلیل نویسان سیاسی آنان ورسانه های زنجیری وابسته به آنها ، پشت آن سنگر می گرفتند ویا مخفی می شدند ، وعلت العلل ناکامی های خود وعلت تامه آشوبهای پس از انتخابات 22 خرداد وسرانجام فتنه عمیق 88 را عدم بی طرفی نهاد های مسئول وجانبداری شخصیتهای عادلی که عدالت آنها زبانزد عقلای عام وخاص بود بیان می کردند .

بزرگترین اشتباه محاسباتی وراهبردی حضرات مدعی اصلاح طلبی ، ودیگر شخصیتها وگروههایی که دیروز وامروز از سران فتنه 88 حمایت کرده  ومی کنند ، وداعیان رفع حصر سران فتنه ، که این روزها گرد وخاکهای زیادی برپا می کنند ودر رأس همه ؛ آقایان علی مطهری وصادق زیبا کلام این است که آنها ، دفاع از اصول وارزشهای شناخته شده انقلاب اسلامی ونظام مقدس جمهوری اسلامی ، وتلاش برای از قوه به فعل درآوردن هشدار وتوصیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) که فرموده اند :  « نگذارید این انقلاب به دست نامحرمان ونا اهلان بیفتد » وعمل به فتوای آن بزرگ پیشوای دینی وسیاسی وجانشین خلفشان ، که فرموده اند : « حفظ نظام جمهوری اسلامی از اوجب واجبات است  » وهمچنین عمل به تکلیف شرعی وانجام فریضه الهی امر به معروف ونهی از منکر ، ایضاً بر اساس وظیفه انقلابی ودینی وشرعی در راستای لبیک گفتن به ندای رهبر فقید انقلاب اسلامی ومقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای عزیز ، مبنی بر اینکه شرکت در انتخابات ودعوت مردم برای شرکت هرچه بیشتر وتلاش برای حضورباشکوه وآگاهانه وبخردانه توده مردم در انتخابات ، تکلیف شرعی است ، وسخنرانی پیرامون انتخابات ، و ترغیب وتشویق مردم به انتخاب فرد اصلح ومعرفی شاخص های کاندیدای اصلح ، که اینها وظیفه هر ایرانی انقلابی است که دلش برای نظام ولایی جمهوری اسلامی  می تپد ، را طرفداری وجانبداری از کاندیدا ویا جناح خاصی می پندارند . که برداشتی صددرصد غلط وتحلیلی خلاف واقع وقضاوتی ظالمانه ونامعقول ونامشروع است .

بدینسان مثلاً ، وقتی رهبر فرزانه وحکیم انقلاب اسلامی ، یا دبیر محترم شورای نگهبان ودیگر اعضای محترم آن ، یا فرماندهی محترم کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، یاریاست محترم قوه قضائیه ، یا ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ویا مراجع اعظام تقلید ویادیگر بزرگان ، در دیدارهای مردمی وخطبه های نماز جمعه وسخنرانی ها ویا مصاحبه های رادیو وتلویزیونی ، از تریبونهای رسمی وملی ومذهبی ، در باره اهمیت انتخابات وآثارآن وجایگاه وارزش بالای تک تک آرای مردمی وچگونگی ایفای نقش مردم درتعیین سرنوشت خود وکشور متبوعشان وآثار آن در آینده انقلاب اسلامی ، وایضاً هدایت وترغیب وتشویق مردم به سمت وسوی انتخاب درست واصلح وانتخابی که مرضی حضرت حق تعالی وموجب حفظ وارتقای نظام جمهوری اسلامی وتحکیم اصول ومبانی آن باشد صحبت وارئه طریق می کنند ، کوته فکران بی فکر،  ازآنجاییکه خوب می دانند ، با توجه به کارنامه سیاه سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی واقتصادی که از خود به جای گذاشته اند ، هرکسی بخواهد به توصیه های این بزرگان عمل نماید ، هیچ رغبتی به آنها نخواهند داشت ،  از این رو به عوض اصلاح وتغییر فکر ورفتار وتوبه و انابه ، عناد ولجاجت نموده وبرخلاف واقع وبه دروغ چنین فرمایشات راهبردی که به عنوان نقشه راه باید نصب العین تک تک ایرانیان قراربگیرد ، وتخطی از آن خیانت محسوب میشود را ، دخالت در انتخابات و مهندسی آن وطرفداری از کاندیدای خاص ویا حمایت وهمراهی با جناحی خاص می پندارند ، ودر مقابل آن موضع می گیرند . وچه اراجیفی که در توجیه اشتباهات خود نمی گویند ودر رسانه ها نمی نویسند . وچه عوام فریبهایی که انجام نمی دهند وچه اشکهای تمساحی که نمی ریزند .!!!!؟؟؟؟

با این تفکر وپندار غلط ونادرست است که ، یکی مثل آقای علی مطهری تلاش زیادی کرده که برای فتنه گران رقیب بسازد . وهرکس در آستانه انتخابات ، از اصول وارزشهای انقلاب اسلامی ودر رأس همه از مقام عظمای ولایت دفاع کند ، ومردم را به تعبیت وفرمانبرداری از مقام عظمای ولایت تشویق وترغیب نماید ، و از مردم بخواهد نکاتی که مقام معظم رهبری وحضرت امام راحل در امر انتخاب اصلح فرموده اند ؛ در هنگام انتخابات رعایت کنند ؛ واز انتخاب فردی که آینده انقلاب اسلامی واصول وارزشهای آنرا به خطر بیندازد پرهیز نماید ، را متهم به دخالت در امر انتخابات ومهندسی کردن انتخابات وجانبداری از فرد یا جناح خاصی بنمایند واینگونه سخنرانی هایرا به ضرر خود تلقی کنند وعامل شکستشان بدانند .

متأسفانه این اشتباه بزرگ به یک اشتراتژیک ویا تاکتیک برای مدعیان اصلاح طلبی تبدیل شده ، ودر هر انتخاباتی بیش از قبل آنرا تکرار می کنند . زهی خیال باطل .

سید مختار موسوی

برچسب‌ها: اصلاح طلبان, اشتباه استراتژیکی, اصول گرایان, انتخابات, ولایتمداران
[ شنبه هفدهم آبان 1393 ] [ 18:59 ] [ سید مختار موسوی ]
سید مختار موسوی :

مسئولین فرهنگی ، مذهبی و علمای بهبهان پاسخ دهند

چرا هیچ نظارتی بر نوحه ها ومرثیه هایی که در دهه محرم اجرا می شود وجود ندارد ؟

امسال چهارمین سال است که در دهه محرم در موسم عزاداری  محلات وهییأت عزاداری به منظور ارزیابی میزان شور وشعور حسینی و اثر معرفت بخشی  که در اشعار و نوحه ها ومداحی هایی که اجراء می شود ، حضور پیدا می کنم . ولی هرگزانتظاری که درمحتوای اشعارو شعورآفرینی آنها و تطبیق نوحه ها ومرثیه ها با شعور و معنویت خاصی که در حماسه جاویدان عاشورا عینیّتت داشته  ومتجلّی ومنتشرشده  دنبال می شد ومقصود ما بود ، در دسته جات عزاداری محلات بر وفق مراد حاصل نشد . و با کمال تأسف وتأثر هرسال بدتر از سال قبل بوده است .

در سال جاری در حدی که بنده توانستم نوحه ها ومرثیه های اجرا شده در دسته جات سینه زنی و زنجیرزنی محلات را از لحاظ شعر ومحتوا واثر شعورآفرینی و معرفت بخشی و آشنا نمودن مردم با فلسفه وپیام عاشورا و انگیزه های سرور سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) از حماسه جاویدان عاشورا و همچنین آگاه نمودن مردم از اهداف الهی و ولایی یاران باوفای اباعبدالله (ع) در حضور جاویدان آنها در این حماسه ، با توجه به بضاعت اندک علمی خود ، مورد بررسی قرار بدهم ، متوجه شدم اکثر نوحه هایی که در محلات ودر شب وروز عاشورا ، درصحن مبارک امام زادگان علیهم السلام شهربهبهان اجراء شده است ، دارای اشکال محتوایی ومضمونی وشعوری بوده است .

 متأسفانه بعلت بی توجهی دست اندرکاران وعدم نظارت صیحح ونداشتن متولی ومسئول مستقیم ، این اشکالات حتی در مراسمی که به مناسبت ثبت ملی سبک سه سنگ سینه زنی مردم شریف و مومن بهبهان در مرکزاستان اجرا شد ، در نوحه یا بیتی که که از حضرت قاسم ابن الحسن (ع) به عنوان قاسم داماد یاد شد و به حجله دامادی این نوجوان 12 ساله و میوه دل امام حسن (ع) اشاره شد ، ملموس ومشهود بود .

در چند نوحه ، از زبان حال امام حسین (ع) وحضرت زیب (س) از آنچه در واقعه کربلا بر آنها گذشته شکایت شده است . وبه نقل از اشعار خوانده شده در یکی از این نوحه ها ؛ اهل بیت (ع) شکوه بر خدا برده اند  . وقتی از یکی از مداحانی که چنین نوحه ای را در صحن یکی از امام زادگان خوانده بود ، سوال کردم که نوحه یا اشعاری که خواندید ؛ زبان حال چه کسی بود ؟ اول پاسخ داد امام حسین )ع) وبعد که من گفتم در کدام مقتل یا روایت ویاتاریخ معتبر آمده که امام حسین از خدا شکایت کرده است ؟ گفت : نه از زبان حال حضرت زینب است . که دیگر اورا به حال خود رها کردم .

 نوحه سرایان بهبهانی که افراد ی مشخص ومحدود هستند ، در اکثریت قریب اتفاق نوحه ها ومرثیه های خود ، به اندازه ای که به فکر ایجاد شور ووهیجان هستند ، به فکرشعور آفرینی وآشنا نمودن جوانان ونوجوانان ودیگران با فلسفه حماسه حسینی واهداف توحیدی وولایی شهدای کربلا نیستند .

در حالیکه از این عزیزان انتظار است ،  ضمن شورآفرینی به محتوای اشعار واثر شعور آفرینی ومعرفت بخشی آن نیز توجه وافری داشته باشند ، وازسرودن اشعار و آهنگ هایی که دون شأن مجلس اهل بیت (ع) است و بعضاً انسان را به یاد موسیقی های مبتذل می اندازند  مطلقاً بپرهیزند . وبدانند که شاعر ومداح خوب کسی است که ، اولاً خودش در حد مطلوب با واقعه عاشورا وحماسه جاویدان حسینی آشنایی داشته باشد ودر صدد باشد که در اشعار وآثار خود ، عصاره دانش مثبت خویش وواقعیتهای حماسه عاشورا  را به مخاطبین خود انتقال دهد .

به همبن مقدار که در حد یک تذکر در راستای امر به معروف ونهی از منکر انجام شده بسنده می کنم وامیدوارم که در آینده شاهد اینگونه اشکالات در نوحه ها ومرثیه ها نباشیم .  البته ناگفته نمایند که جای دارد از هیئت محبین حضرت فاطمه زهرا (س) وهمچنین هیئت عاشورائیان به لحاظ رعایت همه اصول واجرای برنامه های بسیار شعور آفرین ومعرفت ساز تقدیر وتشکر داشته باشم .

الاحقر سید مختار موسوی
برچسب‌ها: ایام محرم در بهبهان, نوحه سرایی در بهبهان, محتوای اشعار مذهبی, عاشورا
[ چهارشنبه چهاردهم آبان 1393 ] [ 11:17 ] [ سید مختار موسوی ]

سید مختار موسوی :

 ((پیام کربلا هیهات منا الذله ومرگ بر آمریکا واسرائیل است ))

بی مناسبت نیست که به بهانه استقبال از ماه خون وقیام وماه پیروزی خون بر شمشیر، یعنی ماه محرم الحرام ، نقدی بر سخنان اخیر رئیس جمهور محترم که در تاریخ 30/7/1393 روز چهارشنبه در جمع مردم شریف زنجان بیان فرموده اند ، ودرس کربلا را تعامل ومذاکره عنوان کرده اند داشته باشیم .

من نمی دانم چرا بعضی ها اصرار دارند ، از هر نسخه اصلی واصول ثابت شده در اسلام ناب محمدی وحتی از سنتهای الهی ، که بدون تردید نهضت حسینی و واقعه عاشورا ، جزو سنن الهی است ، و در سنت الهی هرگونه تعامل با کفر و طاغوت و شیطان تأئید نشده و به صلاح مومنان تشخیص داده نشده است . (( فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْديلاً وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْويلاً [1] )) یعنی: «« و تو هرگز برای سنّت خداوند تبدیلی و هرگز برای سنّت خداوند تغییری نمی یابی. »» قراعتی جدید و یا به تعبیری بدعتی بسازند وبه جامعه تزریق و تحمل کنند؟

نمی دانم چرا گروهی از بیان فلسفه قیام امام حسین (ع)  که ظلم ستیزی و زیر بار زور نرفتن و امر به معروف و نهی از منکر است ، طفره می روند ویا هراس دارند ؟ وبر خلاف پیام اصلی وشاه بیت قیام کربلا وحماسه جاودانه عاشورا ، که ««  هیهات مناالذاله »» است  وحضرت امام حسين‌(ع) همواره در طول عمر مبارکشان ؛ خصوصاً سالهای تقابل ومبارزه با معاویه ملعون ، در مقابل زورگويي هاو ظلم و ستم معاويه و يزيد فرموده اند : « هيهات منا الذلة » ‌یعنی :  ( ذلت و خواري به مراتب از ما (اهل بيت ) دور است‌.) تلاش می کنند ، بر خلاف این نصوص قرآنی وروایی حرف بزنند ؟؟!!

درسها وپیام کربلا ودرس ویژه عاشورا ، توحید وتعبد در برابر خدواند یکتا ، احیای دین خدا ، امر به معروف ونهی از منکر ، جهاد فی سبیل الله ؛ عمل به تکلیف ، عفاف وحجاب ، ایستادگی ومقاومت بر اصول وپاسداری از ارزشها ، بدعت ستیزی ، گردن ننهادن به سلطه طاغوت ؛ مبارزه با فساد زمانه ومفسدان دوران ؛ ولایت مداری ، ولایت پذیری ، ظلم ستیزی ، زیر بار زور نرفتن ، مبارزه با طاغوت و فتنه  ومرگ بر آمریکا واسرائیل بود .

کجای قیام امام حسین و واقعه کربلا بوی تعامل و مذاکره می دهد ؟

اگردر کربلا بحث تعامل و مذاکره بود ، چرا طفل 6 ماهه با تیر سه شعبه یک متری به شهادت رسید ؟و وخیام اهل بیت در آتش کین شعله ور ، به ناموس رسول الله اهانت ، ورقیه سه ساله آنگونه به شهادت رسید و کاروان اسراء آنچنان مورد غضب وشکنجه وبی احترامی وهتک حرمت قرار گرفتند ؟

از ابتدای خروج امام حسین (ع) از مکه ونیمه تمام رها کردن مناسک حج تا ظهر عاشورا ، چه مذاکره و تعاملی صورت گرفته است ؟

امام حسین (ع) با چه کسانی مذاکره کرد و نتیجه آن مذاکره چه بود ؟

امام حسین (ع) که در تمام عمرش هیچگونه تعاملی با معاویه و دستگاه او نداشت و از هر فرصتی برای افشاء سیاست های ظالمانه و اثبات عدم مشروعیت حکومت او دریغ نداشت ، و هیچ فتنه ای را در تاریخ اسلام بزرگ تر از خلافت نامشروع معاویه مطرح نکرده است ، چرا متهم به تعامل و مذاکره می شود ؟

اگر هم کسی نظر به هم زمانی 10 سال از امامت امام حسین (ع) با حکومت معاویه و عدم قیام آن حضرت در این برهه داشته باشد ، و عدم قیام مسلحانه در این دوران را تعامل تلقی نماید ،  به عقیده نگارنده سخت در اشتباه است . چرا که مسئله عدم قیام خود فلسفه ای شفاف و گویا دارد ، که دلایل متقن و محکم آن بر اهل علم ومومنین پوشیده نیست . ضمن اینکه امام در این 10 سال تمام از هر فرصت برای افشاء سیاست ها واثبات  عدم مشروعیت معاویه و تشکیلات ظالمانه او دریغ نداشت .

 براستی ، اگر امام حسین (ع) اهل تعامل و مذاکره بود ، وقتی نتیجه جنگ نابرابر عاشورا ، قابل پیش بینی بود ، حداقل برای نجات طفل شش ماهه و سه ساله و جلوگیری از اسارت زنان و بیماران ، با یزیدیان تعامل و توافقی می کرد . پس وقتی با علم به چنین نتیجه ای مرگ سرخ را بر زندگی ذلت بار ترجیح داده اند و درس هیهات من الذله را به جهانیان و پیروان خود آموخته اند ، چرا باید تعامل و مذاکره را جزو دروس کربلا قلمداد کنید ؟

دنیاطلبان و مادی گرایان با ظالمان و طاغوتیان و شیاطین تعامل و مذاکره می کنند ، چرا که از نگاه آن ها زندگی و حیات انسانی چیزی جز خور وخواب و خشم و شهوت نیست . در حالیکه امام حسین (ع) چنین نگاهی به زندگی نداشت . واز نگاه امام حسین (ع) زندگی به معنی حیات معقول و طیبه است ؛ که شخص با بصیرت و با معرفت در راه بدست آوردن آن ونیل به کمال مطلوب حاضر است ، صدها بار از آن زندگی طبیعی ومتعلقاتش دست بردارد ، تا در سیر حیات معقول و کمال مطلوب قرار بگیرد .

امیدواریم با شناخت و حصول ومعرفت قلبی ودرک عمیق درس ها و پیامهای حماسه جاویدان عاشورا و سرمشق قرار دادن و عمل به آنها ؛ بتوانیم پیوندی عمیق و وثیق بین نهضت حسینی وانقلاب خمینی و انقلاب مهدوی ایجاد کرده و از زمینه سازان ظهور منجی عالم بشریت باشیم . آمین یا رب العالمین

سید مختار موسوی

 [1] قرآن کریم سوره فاطر آیه 43
برچسب‌ها: عاشورا, شهادت, هیهات مناالذله, کربلا ؛ ولایت پذیری, توحید
[ پنجشنبه یکم آبان 1393 ] [ 18:48 ] [ سید مختار موسوی ]
افسران - جمعه ...:-(

مولای من! این دل عجیب دلش ندای "اناالمهدی" می خواهد ...

بارش یک باران شدید از ابرهای سیاه؛ سختی ها را میگویم:

غزه،یمن،بحرین،صنعا،سوریه،عراق هوای باریدن نداری مولاجان؟!

این دل که دل خوش کرده به ظهورتان عجیب بوی خودخواهی می دهد...

کثیف است...

نمی شود دور بیندازمش... می شود بباری؟

آنچنان بباری که صدای بارش توام با ندای "انا بقیةالله" گوشم را نوازش دهد...

چندسالی ست که اینجا ، همین حوالی دلتنگ را خشکسالی فراگرفته...

نه بادی...نه نسیمی...نه ابری...نه بارانی...

دریاها خشک شده اند ...

فقط ... فقط هرگاه شمعی بینمان روشن می شود همگی دورتا دورش حلقه می زنیم...

هوای باریدن نداری مولاجان؟برچسب‌ها: بصیرت ؛ بینش دینی, آگاهی های سیاسی ؛ فرقان, قدرت تشخیص حق از باطل
[ یکشنبه بیستم مهر 1393 ] [ 17:14 ] [ سید مختار موسوی ]
آیا می دانی بصیرت یعنی چه ؟
 
دانشگاه عاشورا، درس بصیرت، واحد شمر، بخش ظهر عاشورا...


برچسب‌ها: بصیرت ؛ بینش دینی, آگاهی های سیاسی ؛ فرقان, قدرت تشخیص حق از باطل
[ دوشنبه هفتم مهر 1393 ] [ 17:13 ] [ سید مختار موسوی ]
[ یکشنبه ششم مهر 1393 ] [ 17:46 ] [ سید مختار موسوی ]

سید مختار موسوی :

 (در پاسداشت هفته مبارک دفاع مقدس )

 « هشت سال دوران دفاع مقدس را خدا اداره کرد »

 از آنجایی که آن پیر سفر کرده وامیر دلها که بر قلبها حکومت می کرد  ، پرورش یافته مکتبی بود که ، اساس وشالودة آن برتوحید ، حق شناشی وحق مداری و حمد وستایش ذات اقدس الهی بر نهاده است ، و آن حضرت همواره در طول حیات مبارکشان ، خودرا مقید به رعایت این اصل متعالی وشکر نعمت وستایش منعم می دانستند ، وچه بسا که راز کمال و پرواز ووصالش نیز ، در همین نکته نهفته باشد ، و با آن پیام توحیدی که به مناسبت آزادی خرمشهر فرمودند واعلام کردند : « خرمشهر را خدا آزاد کرد »  ، ضمن این که به بهترین روش و به صورت نمادین ، یکی از نمونه های عینی ومصادیق اَتَّمِ توحید عملی وتوحید افعالی را برای ملت مسلمان ایران متجلی نمودند ، به بهترین شکل ممکن نیز ، به شکرگزاری وستایش فاعل حقیقی آن فعل مقدس ومنعم مطلق آن نعمت عظیم پرداخته اند .

به نظر می رسد ، دستهای مادی زیادی در کار است ، وکارهای متنوعی انجام شده است ، که نقش فاعل حقیقی ومدیر حقیقی در 8 سال دوران دفاع مقدس ، که در حقیقت در متن اصلی و فراتر از آن ، اصل متن دفاع مقدس ، تحت محوریت ومدیریت مطلق اوقرار داشته به حاشیه برده شود . تا شاید بتوانند با خدعه ونیرنگ ومنافق بازی ، و ناسپاسی وکفران نعمت ، وتحریف واقعیت وقلب حقیقت ، حاشیه را جانشین متن اصلی کنند . و فاعل عاجز وناتوان مادی ( اراده ومدیریت حقیر انسانی ) یا به تعبیرصدر المتألهین ملاصدارای شیرازی ، « علل اِعدادی ومعدّات وزمینه ها وتعییّن ها که در حقیقت ، هیچ تاثیری در ایجاد واعطای هستی [1]» وتحقق پیروزیها واداره جنگ وحصول نتیجه نهایی وعلت تامه آن ، نداشته وندارد را ، جایگزین فاعل مطلق حقیقی « لاموثر فی الوجود الا الله » هیچ مؤثری جز خدا در وجود نیست ؛ بنمایند.

به بهانه هفته دفاع مقدس ، برآن شدیم که در این یادداشت ، خطاب به آنهایی که پس از دوران دفاع مقدس با انجام مصاحبه های گوناگون و خاطره نویسی ویا تألیف کتابهایی در رابطه با تاریخ انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی  ، مستعد بوده اند که ، نقش ناچیز وکم رنگ وبلااثرخود را ، دراداره جنگ وهشت سال دفاع مقدس پررنگ کنند ، خصوصاً آن دسته از افراد که تلاش زیادی نموده اند ، که مدیریت وفرماندهی واداره جنگ را بنام خود مصادره وثبت نمایند ، واز این بابت به ملت شریف ایران اسلامی ، که پس از فاعل حقیقی ورب العالمین ، آنها نقش اصلی اداره جنگ را بعهده داشته اند ، فخر فروشی کنند ؛ عرض کنیم که ، اندکی در آیه شریفه 17از سوره مبارکه انفال تدبر وتفکر نمایند . شاید به خود بیایند ودر اظهارات خلاف واقع ونا صوابشان تجدید نظر کنند . وعاقبت بخیر شوند .

خدای سبحان ، او که « اللهُ خالِقُ کِلِّ شَیءِوهُوَعَلی کُلِّ شَیءِوکیلُ»[2] واو که خالق و معطی ومنشاء وسرچشمه هر نعمتی که است ما داریم ، « وَما بَکُم مِن نِعمَهِ فمن اللهِ[3] » واو که « مُوجِدَکُلُّ موجودِ و...فاقدِکُلُّ مَفقُودِ[4] » است ، خطاب به اشرف مخلوقات عالم وعزیز ترین بنده خود ، حضرت خاتم النبیاء محمد مصطفی (ص) پس از پیروزی آن حضرت وسپاهیانش در جنگ بدر می فرماید :

«فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لکِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لکِنَّ اللَّهَ رَمى‏ وَ لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً إِنَّ اللَّهَ سَميعٌ عَليمٌ [5]»

ترجمه : « این شما نبودید که آنها را کشتید بلکه خداوند آنها را کشت ! و این تو نبودی ( ای پیامبر که خاک و سنگ به صورت آنها ) انداختی بلکه خدا انداخت ! و خدا می خواست مؤمنان را به این وسیله امتحان خوبی کند خداوند شنوا و داناست . »

 این آیه شریفه ، روح ودل هر صاحب معرفتی را به جماران سوق می دهد ، وبه آنها می فهماند ویاد آوری می کند ، که چرا امام عزیزمان ، در سوم خرداد 1361 در روز آزادسازی خرمشهر، در آن روز شادی آفرین وپیروزی بخش ، کمترین نقشی برای آن همه حماسه رزمنداگان ( فاعلین مادی ) قائل نشدند وفرمودند : « خرمشهر را خدا ( یعنی فاعل حقیقی ) آزاد کرد .»

 آری ، منشاء کلام گهربار آن یار سفر کرده که انشاء الله با جدش رسول الله (ص ) محشور و بهشت برین جایگاهش باشد ، که در روز آزادی خرمشهر عزیز فرمودند : « خرمشهر را خدا آزاد کرد » همین آیه مبارکه بوده است . » چرا که آن عالم ربانی(ره) و رهبر فاضل وفرزانه ، سخت بر این باور بودند که « لاموثر فی الوجود الا الله »

امام عزیز که خیلی از شخصیتهای سیاسی ومدیران ومسئولان آن روز را بهتر از خودشان می شناختند ، گویا روزهای بعد از پایان دفاع مقدس را می دیدند واز حرفهای ناصواب وشرک آلود وغاصبانه ومتکبرانه امروز این مسئولان غیر مسئول با خبر بودند . ومی دانستند که حب دنیا وعشق به قدرت وشهوت وشهرت وفرزند ، بعضی ازپیشکسوتان ومدعیان انقلابی ، به چنان ضلالت وگمراهی مبتلا می شوند که حتی ، کرامتهای غیبی وافعال خداوندی را بنام خودشان ثبت وضبط می کنند .

 بنا براین  ، به آن دسته از افرادی که فکرهای شرک آلود و ناصوابی در مخیّله خود می گذرانند ، عرض می کنیم ،  بدانند وآگاه باشند که « وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الْأَرْضُ جَميعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمينِهِ سُبْحانَهُ وَ تَعالى‏ عَمَّا يُشْرِکُونَ[6]

ترجمه : « آنها خدا را آن گونه که شایسته است نشناختند ، در حالی که تمام زمین در روز قیامت در قبضه اوست و آسمانها پیچیده در دست او خداوند منزّه و بلندمقام است از شریکیهایی که برای او می پندارند  »

وبرای اینکه اندکی به خود بیایند وخدا را بهتر بشناسند ؛ تا از این به بعد ، متعاقب این شناخت ومعرفت ،  قدر خدا را نیز بیشتر بدانند ، وبه راز آن کلام توحیدی پیر جماران نیز واقف گردند ، توصیه می شود که در آیات ذیل نیز تدبر وتأمل داشتنه باشند ، شاید عاقبت به خیر شوند .

«َ اَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتي‏ تُورُون ؟َ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَها أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِؤُنَ ؟ نَحْنُ جَعَلْناها تَذْکِرَةً وَ مَتاعاً لِلْمُقْوينَ[7]»

ترجمه : « آیا درباره آتشی که می افروزید فکر کرده اید؟!  آیا شما درخت آن را آفریده اید یا ما آفریده ایم؟!  ما آن را وسیله یادآوری ( برای همگان ) و وسیله زندگی برای مسافران قرار داده ایم! »

بطور متیقن تردیدی ندارم که مخاطبین خاص این یادداشت ، که همان خواص بی بصیرت ومردود می باشند ، دوصد چندان برابر نگارنده ، از این آیات وعرف متعارفی که بین فیلسوفان الهی در رابطه با نقش وجایگاه فاعل مادی وفاعل حقیقی ساری وجاری است  ، آگاهی دارند . چراکه برخی از آنان مدعی هستند ، بر قرآن مجید تفسیر نوشته اند ، و تامرحله اجتهاد درس حوزوی خوانده اند ، وبعضاً نیز آخرین مدارج علمی دانشگاهی دارند . حال چرا این عالمان بی عمل ، چشم خودرا بر این حقیقت می بندند ، وطوری حرف می زنند ویا مطلب می نویسند ویا وانمود می کنند ، که نه تنها نقشی برای فاعل حقیقی در نظر ندارند ، بلکه نقش آن سرداران دلاوری که سراپا عشق به خدا بودند را نیز ، مخدوش می کنند . وسهم ناچیزی برای آنها در بعد فاعل مادی یا طبیعی ، یا به تعبیر فلاسفه الهی  ؛ علل اعدادی قائل می شوند . باید از خودشان پرسید که چرا وچگونه وبه چه علت ، تلاش می کنند که با گرد وغبار مصنوعی جلو تابش خورشید حقیقت را بگیرند ؟؟؟!!!

سید مختار موسوی

 [1] الأسفارالأربعه ج2 ص 283

[2] قرآن کریم سورعه زمر آیه 62

[3] قرآن کریم سوره نحل آیه 53

[4] در مناجاتی که منسوب به دست خط مبارک حضرت ولی عصر (عج) است  ، ودعایی است با مضامین بسیار بلند ونیکو نقل شده است ،. ترجمه ( ای هستی بخش هر آنچه هست وای نادار هر ناداری ) در جمله ( فاقد کل مفقود) راز ورمزی نهفته است که شایسته تأمل است . ونه تنها نقصی به ذلت مقدس اوراه ندارد ، بلکه از هر آنچه که کمال ناقص است نیز مبرّا است . منبع : ترجمه وشرح خطبه حضرت زهرا(س) محمد تقی خلجی

[5] قرآن کریم سوره انفال آیه 17

[6] سوره زمر آیه 67

[7] سوره واقعه ایات 71 تا 73
برچسب‌ها: اراده خدا, توحید عبادی, توحید افعالی, معرفت الله, یدالله فوق ایدهم
[ یکشنبه سی ام شهریور 1393 ] [ 18:40 ] [ سید مختار موسوی ]

به شکرانه سلامتی حضرت ماه اگر تمام عمرمان در سجده شکر باشیم کم است .

خدایا خدایا تا ظهور دولت یار آقا سید علی را درپناه خود صحیح وسالم نگهدار .برچسب‌ها: امام خامنه ای, ولی فقیه, نایب امام زمان, زمینه ساز ظهور حجت خدا مهدی موعود, عج
[ سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393 ] [ 19:24 ] [ سید مختار موسوی ]
گزارشی از ابراز علاقه مردم به ولی امر مسلمین جهان/
سر خم می سلامت شکند اگر سبویی/ از قربانی کردن برای سلامتی رهبر انقلاب تا برگزاری مراسم ولیمه در کویت/ شبکه های اجتماعی محل ابراز ارادت به رهبر انقلاب

با گذشت کمتر از ۲۴ ساعت از انتشار خبر عمل جراحی رهبر معظم انقلاب اسلامی، بسیاری از کاربران شبکه‌‌های اجتماعی به نحوی ابراز ارادت خود به ولی امر مسلمین جهان را بیان کردند.

 به گزارش رجانیوز، صبح روز دوشنبه 17 شهریور رهبر معظم انقلاب اسلامی در یکی از بیمارستان‌های دولتی، تحت عمل جراحی قرار گرفتند که بحمدالله این عمل با موفقیت به پایان رسید.

 با گذشت کمتر از 24 ساعت از انتشار خبر فوق بسیاری از کاربران شبکه‌‌های اجتماعی به نحوی سعی در ابراز ارادت به ولی امرمسلمین جهان را داشتند. ارادتی که گاه رنگ سال‌های نه چندان دور را می‌گرفت با همان شعار «خدایا تا ظهور دولت یار، گل پیغمبر ما را نگه دار». قبله همان قبله است، جوانان همان جوانان دهه 60 با همان ارادت و دلدادگی به آرمان‌های انقلاب اسلامی، جوانانی که شعار و اعتقادشان را نیز می‌توانند به اشتراک بگذارند. 

اما ابراز ارادت به رهبر معظم انقلاب منحصر به شبکه های اجتماعی نشد؛ اقشار مختلف مردم علاوه بر برگزاری مراسم دعا برای سلامتی رهبر انقلاب، اقدام به قربانی کردن گوسفند کردند.

در ادامه بخش کوتاهی از اشعار، یادداشت‌های کوتاه و تصاویر منتشر شده به شکرانه سلامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در شبکه‌های اجتماعی می‌آید:

-جان ما را بگیرد آنکه خودش ... حفظ کرده همیشه جانت را ... خبر رفتن اتاق عمل ... کشته از صبح عاشقانت را ... تو مسیحی و این دل شیدا ... به هوایت همیشه مصلوب است ... جان عالم فدای نامت! ما ... نگرانیم، حالتان خوب است؟

-بس که عادت کرده‌ام بر قامت استاده‌ات... روی تختی و همین عکس تو ما را می‌کشد...

-چشم بیمار تو شد باعث بیماری ما... به مسیحا نرسد فکر پرستاری ما

-دلم از نرگس بیمار تو بیمارتر است

سلام سیّدِ خوبم؛ خدا نگهدارت

هزار ناز طبیبانه است بیمارت

تمام درد و بلاها به جان من، آقا!

مباد لحظه‌ای اصلاً دهند آزارت

گره‌گشاتر از آنی که کوری گره‌ها

به دست‌های تو افتد؛ کُند گرفتارت

عزیز ملّت ایران، ادامه‌ خوبان

بیا دوباره به میدان، ببند دستارت

سرت سلامت و جانت دوباره جان‌افزا

بیا که چشم به راه توایم و دیدارت

(رضا احسان‌پور)


 
-می‌دانم که خوبید خدا رو شکر ولی ... چشمانم توان دیدنتان در بستر را ندارد... می‌د‌انم که خوبید خدا رو شکر ولی... عادت کرده‌ایم به ایستادن با شکوهتان ... می‌دانم که خوبید خدا رو شکر ولی... پدر هستید و تکیه گاه یک امت
 
-خبر آمد که تو بیمار شدی! ... زار شدم... با دلم بر سر بالین تو احضار شدم ... قوت چشم من از قوت چشمان تو بود ... چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم
 
 

بمیرم و شما بر روی این تخت نباشى... مشغول مداواى بسى ساده و یا سخت نباشى... من حاضرم هر روز کفن پوش شوم، لیک امیرم...حتى تو براى نفسى داخل این رخت نباشى

تو همینقدر سالمی کافی ست ... کور گشته‌ست چشم بدخواهان... عکس‌های به روی تختت گفت ... چه قدر استواری آقا جان

بابا می‌خندد تا آب در دل فرزندانش تکان نخورد...

نذر کردم برای بهبودیت... اشک‌های محرم و صفرم ... سایه‌ات مستدام آقا جان ... ای فدای تو مادر و پدرم 

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد ... وجود نازکت آزرده گزند مباد ... سلامت همه آفاق در سلامت توست ... به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد 

لبخند تو خلاصه‌ى خوبی‌هاست ... لَختی بخند، خنده‌ى گل زیباست

از دعاهای مردم ایران... دکترت گفت بهتری آقا ... کوری چشم دشمنان حسود ... تا همیشه تو رهبری آقا

من مست نگاه تو ولی امر جهانم ... از ناخوشی حال تو آقا نگرانم... من نذر تو کردم همه‌ی هستی خود را ... تا زود سلامت بشوی نذر تو جانم 

ولیمه سلامتی رهبر انقلاب در کویت

همچنین حوزه علمیه امام حسن مجتبی در کویت اقدام به ضیافت شامی به مناسبت سلامتی مقام معظم رهبری کرد.

قربانی کردن گوسفند برای سلامتی مقام معظم رهبریبرچسب‌ها: عشق به ولایت, مردم عاشق ولایتند
[ شنبه بیست و دوم شهریور 1393 ] [ 10:14 ] [ سید مختار موسوی ]
 

سید مختار موسوی :

« به بهانه استیضاح وزیر علوم وانتصابات عجیب وغریب رئیس جمهور پس از استیضاح »

 

(تا کنون کردی چنین اکنون مکن)

 

چون غرض آمد هنر پوشیده شد *** صد حجاب از دل به سوی دیده شد

 

از دولتی که شعار اعتدال سرمی دهد واز تدبیر وامید وتعقل دم می زند ، انتظاراتی در حد این شعارها وجود دارد . ودر حقیقت مطالبات موافق ومخالف دولت نیز در همین چارچوب است .

 

قدرت تعقل ، تفکر ، تدبر وتبصراز جمله موهبت های الهی است ، که به انسان به عنوان اشرف مخلوقات وتنها موجودی که قابلیت متفکر شدن ومتدبر بودن ومتبصر گشتن وعاقل بودن را دراست ، ارزانی داده شده تا دراداره امورات ؛ از این نعمتهای چهارگانه استفاده بهینه نماید .

 

وقتی ما از داستان بلعم باعورا با خبریم ، وآموزه های دینی وقرآنی ، به ما آموخته اند که ، تنها برخورداری از مقامات والای علمی وحتی داشتن کرامات نیز ، علامت ونشانه نیک بختی وحسن عاقبت وسعادتمندی نیست ، آیا سزاوار است ؛ به جای تدبر، تبصر ، تعقل وتفکردر امور ؛ وبه جای مصلحت اندیشی ونظر داشتن به پیامدها وعواقب امور ، وترجیح بلامرجح منافع ملی وپاسداری وصیانت از ارزشهای دینی وانقلابی بر سایر امور ، وفعلیت بخشیدن به شعارهای ولایت مداری  و ولایت پذیری ، آن هم در دولت تدبیر وامید اعتدالگرا ، به عناد ولجاجت واتخاذ تصمیمات عجیب وغریب پرداخت ؟؟؟!!!

 

اینک سوالی که از ریاست محترم جمهوری مطرح میشود این است که ؛  با علم به مواضع صریح وشفاف مجلس شورای اسلامی در باره آقای نجفی ، ومضافاً با التفات به پیام شفاف استیضاح وزیر علوم ، وبا توجه به دغدغه ها واشارات مقام عظمای ولایت در اهمیت وحساسیت وزارت علوم وممانعت از روی کار آمدن آدم های مسئله دار واینکه دانشگاه نباید جولانگاه سیاسی باشد ، انتصاب آقای نجفی به سمت سرپرستی وزارت علوم وهمجنین انتصاب آقای وزیر معزول واستیضاح شده به سمت مشاور علمی وآموزشی رئیس جمهور ؛ که به نوعی کنایه به ابقای او در پست وزارت علوم وادامه دخالت ها وفعالیتهایش در وزارت علوم دارد، نشانه چیست وچه معنا ومفهوم وپیامی دارد ؟؟؟!!!

سید مختار موسوی

 برچسب‌ها: استضاح وزیر علوم, اصلاح طلبان, فتنه گران, منافقین جدید, تدبر
[ چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 ] [ 19:59 ] [ سید مختار موسوی ]

سید مختار موسوی :

« به بهانه استیضاح وزیر علوم وانتصابات عجیب وغریب رئیس جمهور پس از استیضاح»

(تا کنون کردی چنین اکنون مکن)

چون غرض آمد هنر پوشیده شد *** صد حجاب از دل به سوی دیده شد

از دولتی که شعار اعتدال سرمی دهد واز تدبیر وامید وتعقل دم می زند ، انتظاراتی در حد این شعارها وجود دارد . ودر حقیقت مطالبات موافق ومخالف دولت نیز در همین چارچوب است .

قدرت تعقل ، تفکر ، تدبر وتبصراز جمله موهبت های الهی است ، که به انسان به عنوان اشرف مخلوقات وتنها موجودی که قابلیت متفکر شدن ومتدبر بودن ومتبصر گشتن وعاقل بودن را دراست ، ارزانی داده شده تا دراداره امورات ؛ از این نعمتهای چهارگانه استفاده بهینه نماید .

وقتی ما از داستان بلعم باعورا با خبریم ، وآموزه های دینی وقرآنی ، به ما آموخته اند که ، تنها برخورداری از مقامات والای علمی وحتی داشتن کرامات نیز ، علامت ونشانه نیک بختی وحسن عاقبت وسعادتمندی نیست ، آیا سزاوار است ؛ به جای تدبر، تبصر ، تعقل وتفکردر امور ؛ وبه جای مصلحت اندیشی ونظر داشتن به پیامدها وعواقب امور ، وترجیح بلامرجح منافع ملی وپاسداری وصیانت از ارزشهای دینی وانقلابی بر سایر امور ، وفعلیت بخشیدن به شعارهای ولایت مداری  و ولایت پذیری ، آن هم در دولت تدبیر وامید اعتدالگرا ، به عناد ولجاجت واتخاذ تصمیمات عجیب وغریب پرداخت ؟؟؟!!!

اینک سوالی که از ریاست محترم جمهوری مطرح میشود این است که ؛  با علم به مواضع صریح وشفاف مجلس شورای اسلامی در باره آقای نجفی ، ومضافاً با التفات به پیام شفاف استیضاح وزیر علوم ، وبا توجه به دغدغه ها واشارات مقام عظمای ولایت در اهمیت وحساسیت وزارت علوم وممانعت از روی کار آمدن آدم های مسئله دار واینکه دانشگاه نباید جولانگاه سیاسی باشد ، انتصاب آقای نجفی به سمت سرپرستی وزارت علوم وهمجنین انتصاب آقای وزیر معزول واستیضاح شده به سمت مشاور علمی وآموزشی رئیس جمهور ؛ که به نوعی کنایه به ابقای او در پست وزارت علوم وادامه دخالت ها وفعالیتهایش در وزارت علوم دارد، نشانه چیست وچه معنا ومفهوم وپیامی دارد ؟؟؟!!!برچسب‌ها: استضیاح, تعقل, تدبر, تأمل, تبصر
[ چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 ] [ 19:55 ] [ سید مختار موسوی ]

نقدی به توهین اخیر رئیس جمهور

( اگر از حزن و اشک علیرضا نلرزیم؛ هم بزدلیم هم بی‌غیرت)

 اینکه نلرزیم تا روزگاری مردی که او هم خواهد رفت ما را بزدل نخواند، غلطی بیجاست. مگر می شود خون هزاران شهید را در آستانه پایمال شدن دید و نلرزید؟!

مگر می شود جنایات بیشرمانه آمریکا در سراسر جهان را دید و بعد نمایندگانی از این سرزمین با لبخند و کرنش سر میز تحقیرآمیز مذاکره بنشینند و بر سر حاصل خون شهدا با خوش بینی بحث کنند و بخود نلرزیم؟! مگر چوب خدا تنها برای اقوام و ملتهای دیگر است؟!

مگر ماها تافته جدابافته هستیم که از عقوبت خیانت به خون شهدای هسته‌ایمان نلرزیم؟ بی شک رئیس جمهور محترم هم اعتقاد دارند که هر کس به خون شهدا جسارت کند و دستاوردهای شهدای مظلوم هسته ای را به باد دهد و یا بی تفاوت از کنار آن بگذرد، در همین دنیا مجازات می شود و کارش به قیامت هم نخواهد رسید.

جناب رئیس جمهوری که دوران پوپولیسم و بی ادبی را به سرآمده خواندید و مدت کوتاهی هم بسیار مودبانه و منطقی با مردم صحبت کردید، حال که از دیدگاه شما مردی که هلوکاست را نفی کرد و به قولتان رفت، آنقدر بی ادب و دارای مرام پوپولیسمی بود که قطعنامه های غرب را کاغذپاره می دانست و اسرائیل را محو شده تلقی می کرد و مسائلی از این قبیل، چگونه باور کند که حضرتعالی اهل ادب و منطق هستید که مردم و نخبگان شریف ایران را بی سواد و بزدل می خوانید و آروزی جهنم برایشان می کنید؟!

با این حساب هر کس که صدایش را برای دشمن کلفت کند، بی ادب و بی سواد و بزدل است و هر کسی که به ملتش توهین کند، هم باسواد است و هم باادب و هم دلیر؟! این همان زبان تکریم و احترامی است که از آن سخن می گفتید؟!

جناب رئیس! بگذار راحت‌تر با هم سخن بگوییم؛ ما علاوه بر بزدل و بی‌سواد، بی شرف و بی ناموس هم هستیم اگر از پایمال شدن حقوق هسته‌ایمان نلرزیم، ما بی غیرت و بی دین هم هستیم اگر در قبال معضلات فرهنگی کشور بی تفاوت باشیم، ما با اوضاع فعلی هم دلواپسیم هم نگرانم و هم لرزان از عقوبت این همه تسامح و تساهل. جناب رئیس! اینقدر دلتان برای ما شور نزند و با چوب زبانتان به زور ما را به صراطتتان نرانید، خدا را چه دیده اید شاید فردای قیامت جای این جماعت بی‌سواد و بزدل در جوار شهدا و صلحا باشد و جماعت باسواد و بزله‌گو و جسور برای خندیدن سرمیزمذاکره، سرانجامی داشته باشند که حتی با چوب هم نشود آنها را به بهشت برد!

ما با عهدی که با امام راحلمان و شهدای سرافرازمان ـ که ناظر بر اعمال و رفتارمان هستند ـ بستیم، انشالله تا پای جان هستیم چه تمام دنیا ما را بزدل بخواند و چه ... جناب رئیس! باور کنید دیدن حزن و اشک آرمیتاها و علیرضاهای این سرزمین، بسیار جای لرزیدن دارد. حضرتعالی هم شاید مشاوره غلط اخذ کردیده‌اید و الا سابقه شما نشان داده که اهل لرزیدن در قبال خون شهدا و مظلومیت فرزندانشان هستید. مگر می شود یتیمی علیرضا را معامله کرد؟!

عکس زیر مربوط به علیرضاست زمانی که مستند پدرش شهید احمدی روشن پخش می شود. گفتنی است؛ حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران صبح دیروز در همایش سالانه سفرا و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور که با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه برگزار شد، با بیان اینکه عده‌ای در داخل تعامل هراسی را مطرح و در خارج هم برخی ایران هراسی می‌کنند، تاکید کرد: سیاست‌ خارجی دکترین مستقل ندارد بلکه جزئی از سیاست‌ ملی است؛ عده‌ای شعار سیاسی می‌دهند اما بزدل سیاسی‌ هستند هروقت مذاکره می‌شود، می‌گویند می‌لرزیم؛ به جهنم، بروید جای گرم که نلرزید. اگر چه این سخنان روحانی با انتقاد شدید نخبگان کشور روبرو شد حتی رسانه های اصلاح طلب که همواره احمدی نژاد را بی ادب می خواندند، و بعضا از این سخنان هتاکانه رئیس جمهور بسیار ذوق زده شدند .

اما برخی نیز به این سخنان روحانی انتقاد کردند. * این روحانی؛ آن روحانی روزنامه اعتماد در واکنش به سخنان رئیس‌جمهور، جملات وی را «غیرانسانی» و «غیردینی» تعبیر کرد و از وی خواست تا منتقدان را با تیغ «طرد» و «توهین» نراند. این روزنامه از ئیس‌جمهور خواست تا سخنان خود را اصلاح کند. * «سعه صدر» روزنامه آرمان، دیگر روزنامه اصلاح‌طلب بود که به نقد سخنان رئیس‌جمهور پرداخت. این روزنامه در سرمقاله امروز خود از روحانی خواست تا سعه صدر بیشتری داشته باشد و در همین خصوص حوزه مشاوران رسانه‌ای خود را تقویت کند. در بخشی از این سرمقاله آمده است:

«پیرامون سخنان روز گذشته رئیس‌جمهور، باید هر دو وجه ادبیات و لحن کلام و محتوا را مدنظر قرار داد. در خصوص وجه نخست به دلیل نوع ادبیات، رفتار و منش دکتر روحانی، توقع از ایشان بسیار بالاست. همه ما و حامیان ایشان در سراسر ایران دوست داریم چهره محکم، امیدوار و متبسم همراه با رفتار فاخر ایشان را همواره مشاهده کنیم».

* همان «حسن روحانی» روزنامه ابتکار در سرمقاله امروز خود از روحانی خواست تا «همان حسن روحانی» باشد! این روزنامه با غیرقابل قبول خواندن سخنان دیروز رئیس‌جمهور، سخنرانی وی را یادآور احمدی‌نژاد دانست و تصریح کرد: «مردم ایران نیز از میان نامزدهای متعدد انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ کسی را برگزیدند که آن روزها هیچ گاه از جاده انصاف خارج نشد و عنان اختیار در برابر نامهربانی‌ها از دست نداد. آنها به روحانی معتدلی رای دادند که آرامش و منطق در کلامش موج می‌زد و سعی می‌کرد پایان روشهای غیرمنطقی، تصمیمات خلق الساعه و اظهارنظرهای غیر معقول در صحنه سیاست داخلی و خارجی را اعلام کند».

* «شگفتی» روزنامه شرق نیز با تیتر «سخنان استثنائی روحانی» به نقد گفته‌های رئیس‌جمهور پرداخت. نویسنده سرمقاله روزنامه شرق روحانی را از جمله کسانی دانست که هم می‌تواند منتقدانش را غافلگیر کند و هم دوستانش را. این روزنامه در همین خصوص نوشت: «ادبیات بخشی از سخنرانی روحانی که منتقدان هسته‌ای را مخاطب قرار داد، از جنسی بود که به تیتر رسانه‌های منتقد تبدیل شد و شگفتی حامیان رییس دولت تدبیر و امید را برانگیخت». روزنامه شرق، پاسخگویی را وظیفه رییس‌جمهور دانست اما درخواست کرد که بخشی از روشنگری‌ها و پاسخ به منتقدان به دولتمردان سپرده شود.

عکس زیر مربوط به علیرضاست زمانی که مستند پدرش شهید احمدی روشن پخش می شود.

منبع : سایت ولای وارزشی بی باکhttp://www.bibaknews.comبرچسب‌ها: روحانی, توهین, منتقدان دلسوز, ولایت مداران بزدل وترسو نیستند
[ چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393 ] [ 9:11 ] [ سید مختار موسوی ]

سید مختارموسوی :

کجایند آن مدافعان دروغین حقوق بشر؟؟؟!!!

کجایند آن حیوانهای انسان نمایی که در زمان سرمستی و سرخوشی ، در محافل قانونگذاری خود  برای جانوران وحشی حقوق و قانون و حق دفاع وضع می کنند . وبه هنگام گرفتار شدن گربه ای در بالای تیر برق ویا غرق شدن سگی در آب اشک می ریزند وبا افتخار از این حیوان نوازی یاد می کنند ؟؟؟!!!

 کجایند آن مدعیان دروغین حقوق بشر ، که به بهانه دخالت در امور داخلی دیگر کشورها ، برای سوداگران مرگ و قاچاق چیان انسان و قاتلان وآدمکش های حرفه ای و زناکاران و هم جنس بازان و آدم ربایان و تجاوز کاران ، که بویی از بشریت نبرده اند ، حقوق بشر قایل می شوند ودین رحمت ومهربانی یعنی اسلام ناب محمدی وپیروان آن را خشونت طلب می دانند؟!

کجایند آن زبان درازان بیهوده گویی که ، خود بویی از بشریت نبرده و وجود کثیفشان از هر چیز دیگر برای بشریت خطرناک تر است ، ولی در مقام دفاع از کودک کش های رژیم اشغال گر قدس ، عربده می کشند . وکودک کشی وحتی تیرباران زنان باردار وکشتن جنین ها در شکم مادران را ، حق صهیونیسم های خونخوار اعلام می کنند ؟!

کجایند آن گزافه گویان یاوه سرایی که ، داعیه حقوق بشر سر می دهند ، ولی خود خون بشریت را می مکند ؟!

کجایند آن دشمنان بشریت ، که در دفاع از حقوق مشتی آدمخوار صهیونیسم ، بر طبل هلوکاست کوبیده و گروهی از محققین و پژوهشگران و دانشمندان را ، فقط به اتهام تحقیق درباره هلوکاست افسانه ای دروغین و خود ساخته محبوس نموده ، ولی در مقابل هلوکاست واقعی و نسل کشی بیست وچهارروزه صهیونیسم ها در غزه وجنایات داعشی ها در عراق وسوریه ، وکشتار مسلمانان در افریقا توسط مسیحیان افراطی وآتش زدن مسلمانان در میانمار ، که در تاریخ بشریت بی نظیر است ، و بنا به خواست آمپریالیسم وصهیونیسم جهانی انجام می شود  ، ودهها هزار مسلمان بیگناه را زنده زنده آتش زده ویا آنها را زنده بگور کرده اند ؛ نه تنها سکوت اختیار می کنند ؛ بلکه از مباشرین وعاملین چنین جنایات ددمنشانه ای حمایت وتقدیر می نمایندوارتکاب چنین جنایاتی را حق مسلم مرتکبین آن می دانند ؟؟؟!!!

کجایند آن مدعیان دروغین دمکراسی و وپیروان وهواداران مکتب شرک آلوداومانیسم ومعتقدین به اصالت انسان ، ومدافعان دروغین آزادی بیان وآزادی عقیده ، که در مقابل سلاخی انسانیت وخفه کردن صدای آزدیخواهان وشکستن انگشتان حق نویسان در غزه ، خفه خون گرفته اند ؟؟؟!!!

چرا سازمان ضد ملل وشورای ضد امنیت ، به بهانه تأمین امنیت ، وحشی ترین انسانها وجعلی ترین رژیم در تاریخ بشریت یعنی صهیونیسم های خدا ستیز وکودک کش ، بر این جنایات وفجایع انسانی سکوت خفت باری را پیشه خود کرده که مبادا حرفی بزممد که اربابان کودک کش آنها رنجیده خاطر شوند ؟؟؟!!!

کدام عقل سلیم است که نپذیرد ، ریختن خون تک تک سردمداران رژیم آشغالگر قدس وسربازانی که از این فراعنه زمان اطاعت می کنند وهمچنین حامیان این رژیم جعلی وغیر قانونی ونامشروع ، بر هر انسانی که معنی انسانیت وآزادگی ومردانگی را می دانند ، واجب است ، که صد البته بر جامعه مسلمانان جهان ، به طریق اولی از اهم واجبات خواهد بود ؟؟؟!!!

هر روز که می گذرد ، لوحی سیاه و ننگین بر تاریخ کثیف این دشمنان بشریت و دروغگویان نگون بخت تاریخ انسانیت اضافه می شود ، هر چند در خلوتگاههای خود ، پای بر زمین می کوبند و جام شراب سر می دهند و از خوشی و سرمستی کذایی ،  قهقهه مستانه می زنند . واز اینکه دیگر کودکی در غزه نمانده که فردا تحصیل کنند ، بد مستی می کنند .

سکوت پر معنی ناشی از ترس و زبونی و بدبختی شیوخ بزدل کشورهای عربی وهمراهی وهمدستی بعضی از کشورهای باصطلاح مسلمان ، مثل  شیخک های از خدا بی خبر قطر وخائنین حرمین شریفین آل سعود خائن وملعون ودولت مردان خائن ترکیه ، کمتر از جنایات مباشرین در غزه ، میانمار ، سوریه ؛ بحرین ، عربستان ؛ اردن وپاکستان نیست .  اینها فردا در روز قیامت در مقابل خدا  و رسول خدا و دیگر اولیاء الله چه چیزی برای گفتن دارند ؟؟؟!!!

سکوت 66 ساله سران ترسوی کشورهای عربی  و اخیراً همراهی بعضی از این عروسکهای خیمه شب بازی کاخ سفید ، وجدان آنها را به دلیل عدم تبعیت از نداهای پیشگیرانه نفس لوامه آلوده نموده و حالت بی وجدانی در آنها  ایجاد کرده است ، طوری که دیگر هیچ  احساسی در برابر این همه جنایات ددمنشانه ندارند ، پس در انتظار اقدام کشورهای عربی نشستن بزرگترین طنز روزگار و زهی خیال باطل است . کما اینکه امروز سران برخی از کشورهای عربی که نامشان برده شد ، جنایاتی بر علیه مسلمانان  آزدایخواه کشور خود مرتکب شده اند ، که دست کمی از جنایات صهیونیسم ها ندارد .

تا به اینجا ؛ تمام سردمداران دنیا را متهم به حمایت وسکوت در برابر این جنایات کردیم ؛ خب ما که مسلمان هستیم ، چه کرده ایم وچه باید بکنیم .

 اینک ، برای اثبات روسیاهی آنهایی که روزی شعار نه غزه ونه لبنان سرداده اند ؛ واحراز نامسلمانی کسانی که هنوز که هنوز است ؛ منادیان شعار نه غزه ونه لبنان دیروز را محکوم وسرزنش نکرده اند ومضافاً هنوز هم جرأت ندارند ؛ اخبار جنایات رژیم کودک کش صهیونیسم را در تیتر یک روزنامه ها ورسانه های خود قرار دهند ، واگر هم فرصتی تحصیل کنند ، از اینکه گاهاً از طرف نظام جمهوری اسلامی کمکی به غزه وسوریه میشود ، نق می زنند وبه تحریک افراد ساده لوح مبادرت می ورزند ، گوش جان میسپاریم به کلام وحی وسخنان متصل به وحی معصومین (ع) وفرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ودر خاتمه قضاوت را به وجدان وعقل خود واگذار کنیم ، تا متوجه شویم ما چقدر به وظایف وتکالیف دینی خود در این راستا عمل کرده ایم .

« وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ »[1]

« و هر گاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند ، آنها را آشتی دهید و اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز کند ، با گروه متجاوز پیکار کنید تا به فرمان خدا بازگردد و هر گاه بازگشت ( و زمینه صلح فراهم شد ) ، در میان آن دو به عدالت صلح برقرار سازید و عدالت پیشه کنید که خداوند عدالت پیشگان را دوست می دارد . »

 « وَ ما لَکُمْ لا تُقاتِلُونَ في‏ سَبيلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ وَلِيًّا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ نَصيراً »[2]

چرا در راه خدا و نجات بیچارگان از مردان و زنان و کودکان پیکار نمی کنند؟ بیچارگانی که می گویند بار الها ما را از این سرزمین که مردمش همه ستمگرند بیرون کن ، و نجات بده ، و از ناحیه خود سرپرستی بر ایمان بفرست ، و یا از جانب خود یار و مدد کاری برایمان روانه کن ؟

پیامبر عظیم الشأن اسلام می فرماید :

« مَن اَصبَحَ لاَیَهتمَُ بِأ مُورِالمُسلمینَ فَلَیسَ بِمُسلِمِ »[3]

« هرکس بامداد برخیزد ونسبت به امور مسلمانان توجهی نداشته باشد ، مسلمان نیست . »

از حضرت امام صادق (ع) روایت شده که پیامیر اسلام (ص) فرموده اند :

« مَن اَصبَحَ لاَیَهتمَُ بِأ مُورِالمُسلمینَ فَلَیسَ مِنهُم وَ مَن سَمِِع رَجُلَاًمنادی یا للمُسلَمسنَ فَلَم یُجِبهُ فَلَیسَ بِمُسلِمِِ »[4]

« هرکس صبح برخیزد وبه امور مسلمانان اهمیت ندهد (نسبت به مشکلات آنها بی تفاوت باشد ) از آنان نیست . وهرکس صدای انسانی را بشنود که فریا می زند : « ای مسلمانان به دادم برسید » وپاسخش نگوید ، مسلمان نیست .»

 در روایتی آمده است ، که از امام صادق (ع) پرسیدند که حق مسلمان بر مسلمان دیگر چیست ؟

امام صادق (ع) فرمودند : حق مسلمان بر مسلمان دیگر 7 چیز است ، که همة آنها بر او واجب است و اگر یکی از آنها را تباه کند ، از ولایت و فرمانبری خداوند بیرون می آید و برای خدا در او بهره ای نیست .

حق اول : آنچه برای خودت دوست داری ، برای او نیز دوست داشته باشی و آنچه برای خودت نمی پسندی ، برای او هم نپسندی .

حق دوم : این است که از به خشم آوردن او دوری کنی ، به دنبال خرسندی اش باشی و فرمانش را اطاعت کنی .

حق سوم : این که او را با جان و مال و زبان و دست و پایت یاری کنی .

حق چهارم : اینکه چشم و راهنما و آیینه اش باشی .

حق پنجم : اینکه وقتی او گرسنه . سیر نشوی ، وقتی تشنه است ، سیراب نگردی ، وقتی برهنه است نپوشی .

حق ششم : اینکه اگر تو خدمتگذار داری و او ندارد ، خدمتگذارت را بفرستی تا لباسش را شسته ، غذایش را پخته و بسترش را مرتب کند .

حق هفتم : اینکه سوگند او را محقق ساخته ، دعوتش را بپذیری ، به عیادت بیماری اش رفته ، در تشییعش حاضر شوی و چون دانستی نیازی دارد ، در انجام دادنش شتاب کنی و او را وانداری که آن را از تو درخواست کند ، بلکه به شتاب در انجامش پیش دستی کنی و چون چنین کنی ، ولایت خودت را به ولایت او ولایت او را به ولایت خودت پیوسته ای .[5]

امام صادق (ع ) : بر آوردن حاجت مسلمان ،  برتر از طواف و طوف و طواف است تا به ده طواف برسد .[6]

ابوبصیر از حضرت امام صادق (ع ) روایت کرده که فرمودند :

« هرکس برای حاجت برادر مسلمانش بسیار بکوشد و خداوند آن را به دست او برآورده کند ، برایش یک حج و یک عمره و دو ماه اعتکاف در مسجد الحرام و روزة آن دو ماه نوشته می شود . و اکر بکوشد ولی خداوند آن را بدست او برآورده نکند ، یک حج و یک عمره برایش نوشته می شود . »[7]

امام خمینی (ره ) : اگر مسلمین وحدت کلمه داشتند مشکل قدس پیش نمی آمد .

در هر صورت مسلمین اگر چنانچه با هم اتفاق پیدا بکنند و وحدت کلمه پیدا بکنند ، نه قضیه قدس پیش می آید ، و نه قضایای افغانستان پیش می آید و نه قضایائی که برای مسلمین در جاهای دیگر پیش می آمد و پیش می آید .[8]

امام خمینی (س ) : برای حل قضیه فلسطین ، ملت ها باید برگردند به صدر اسلام . ما تا به اسلام برنگردیم ، اسلام رسول الله ، تا به اسلام رسول الله بر نگردیم ، مشکلاتمان سر جای خودش هست . نه می توانیم قضیه فلسطین را حلش کنیم و نه افغانستان را و نه سایر جاها را . ملت ها باید برگردند به صدر اسلام ، اگر حکومت ها هم با ملت ها برگشتند که اشکالی نیست و اگر برنگشتند ، ملت ها باید حساب خودشان را از حکومت ها جدا کنند . و با حکومت ها آن کنند که ملت ایران با حکومت خودش کرد ، تا مشکلات حل بشود . والاهی ما روز قدس بگیریم ، فریاد بزنیم ، هی آقایان اجتماع کند و حرف بزنند . فریاد و حرف جلوی آنها را نمی گیرد ، بلی می گیرد ،منتها ما حرف هم نمی زنیم .

اللهم انی اعتذرالیک من مظلوم ظلم بحضرتی فلم انصره[9]

خدایا, به تو پناه می برم و معذرت می طلبم از ظلمی که در حضور من بر مظلومی روا رفته و من در برابرش بی تفاوت بوده ام .

امام خمینی , رضوان الله تعالی علیه , مبارزه با ظلم را تکلیف مسلم و ضروری هر مسلمانی دانسته و می فرماید :

تکلیف مااین است که در مقابل ظلم ها بایستیم . تکلیف مااین است که با ظلم ها بایستیم . تکلیف مااین است که با ظلم ها مبارزه کنیم , معارضه کنیم اگر توانستیم آنها را به عقب برانیم که بهتر واگر نتوانستیم به تکلیف خودمان عمل کرده ایم[10]

امام خمینی (ره)

برنامه اسلام ,از عصر وحی تاکنون , بر جهاد توام با شهادت بوده , قتال در راه مستضعفین در راس برنامه های اسلام است .[11]

و در جای دیگر فرموده اند:

اگر آنهایی هم که درصدراسلام بودند مثل مسلمین حالا بودند , در همان محل خودشان خفه شده بودند. راه افتادند رفتند , نه برای این که کشوری بخواهند , اسلام کشور چه می خواهد بکند , برای این که آدم درست کنند. رفتند که ستمگرها را شرشان رااز سر مظلومان دفع کنند , دست ستمگران را قطع کنند و وعده الهی را که : و نریدان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض , تحقق بدهند [12].

 اسلام جنگ و قتال را جز در موارد خاص , آن هم با شرائط مشخصی ,اجازه نداده است .از مهمترین موارد آن : مبارزه و پیکار با, باز دارندگان از دعوت به حق و توحید ظالمان و متجاوزان و مفسدان در زمین و متجاوزات به عرض و ناموس و سرزمینهای اسلامی است [13].

 ممکن است طرف , با ما نخواهد بجنگد , ولی مرتکب یک ظلم فاحش نسبت به یک عده افرادانسانها شده است و ما قدرت داریم آن انسانها را که مورد تجاوز قرار گرفته اند نجات دهیم , اگر نجات ندهیم , در واقع , به ظلم این ظالم نسبت به آن مظلوم کمک کرده ایم . ما در جائی که هستیم کسی به ما تجاوز نکرده , ولی یک عده از مردم دیگر , که ممکن است مسلمان هم نباشد...

بله این هم جایزاست , بلکه واجب است .این امر یک امرابتدایی نیست , بلکه به کمک مظلوم شتافتن است برای نجات دادن اواز دست ظالم , بالخصوص , که آن مظلوم مسلمان باشد . [14]

تنها ملاک برای جهادابتدایی وجود ظلم است و چیز دیگر نمی تواند سبب جنگ و جهادابتدایی دراسلام باشد[15]

امام العارفین امیر قلم و بیان ، مولای متقیان علی ابن ابیطالب (ع ) در اهمیت احقاق حق مظلوم و مبارزه با ظلم ظالم می فرماید :

« بيعت شما با من بى انديشه و تدبير نبود، و كار من و شما يكسان نيست. من شما را براى خدا مى خواهم و شما مرا براى خود مى خواهيد. اى مردم! مرا بر كار خود يار باشيد- و فرمانم را پذرفتار-. به خدا سوگند، كه داد ستمديده را از آن كه بر او ستم كرده بستانم و مهار ستمكار را بگيرم و به ناخواه او تا به آبشخور حق كشانم. »[16]

در خطبه دیگر, یکی از علل پذیرش حکومت رااز جانب خود , حمایت از مظلوم و وجود پیمان الهی بر عدم صبر علماء در برابر سیری ظالمان و گرسنگی مظلومان , بر می شمارد و می فرماید :

اما والذی فلق الحبه و برءالنسمه , لولا[17]

به حق آن که دانه را در میان توده خاک سر شکافت و روح را در باطن جنین  بوجود آورد , اگر نبود حضور حاضر و قیام حجت به وجود ناصر ، این که خداونداز علماء ربانی پیمان سخت گرفته که در برابر پرخوری ظالم و گرسنگی مظلوم بی تفاوت نمانند , بی تامل ریسمان و مهار آن را به بالای گردنش می افکندم .

 

در مناجات خویش , با خدا چنین عرضه می دارد:

اللهم انک تعلم انه لم یکن کان ما منافسه فی سلطان ولاالتماس شی ء[18]

بار خدایا, تو آگاهی آنچه از ما صادر شده (جنگها و زد و خوردها) نه برای میل و رغبت در سلطنت و خلافت بوده و نه برای به دست آوردن چیزی از متاع دنیا, بلکه برای این بود که آثار دین تو را بازگردانیم و در شهرهای نواصلاح و آسایش را برقرار نماییم , تا بندگان ستم کشیده ات درامن و آسودگی باشند واحکام تو, که معطل مانده , جاری گردد.

دراین کلام ناب روحانی امام علی (ع ) هدف کلی از به دست آوردن قدرت و حکومت راایجاد امنیت برای مظلومان در جمیع بلاد معرفی می نماید.

امام سجاد (ع ) در اهمیت فریادرسی از مظلومین می فرماید :

« الذنوب التی نزل البلاء ترک اغاثه الملهوف و ترک معاونه »[19]

از جمله گناهانی که سبب نزول بلاء می شود , ترک فریادرسی مصیبت زده و ترک یاری مظلوم است .

امام صادق (ع) , در ضمن شمارش گناهان کبیره می فرماید : از جمله گناهان کبیره ترک یاری مظلومان است .

واهمیت مطلب تا بدانجااست که از نظر پیامبر اسلام (ص ) ترک یاری مظلوم در صورت امکان و استطاعت , مسلمان رااز زمره مسلمانان خارج می کند. که شرح حدیث آن در مطالب پیشین بیان شده است .

امام خمینی (ره ) در رابطه با نقشه شوم بلوک شرق و غرب و هشیاری مسلمانان جهان فرموده اند :

 « هر دوابرقدرت کمر به نابودی نابودی ملل مستضعف بسته اند, و ما بایداز مستضعفین جهان پشتیبانی کنیم »[20]

اینک با توجه به آنچه از کلام وحی و بیانات معصومین علیهم السلام وتوصیه های بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره ) در بیان اهمیت یاری رساندن به مظلومین و مسلمانان دربند و ستمدیده و اینکه با این نصوحات قرآنی و روایی تکلیف تک تک مسلمانان ایران و جهان واضح و مبرهن است که ، باید به کمک مسلمانان تحت ستم در کشورهای فلسطین ، بحرین ، سوریه ، عراق ، افغانستان ، آفریقا ومیانماربشتابند ؛ حال از خودمان بپرسیم که تا چه حدی به این تکالیف شرعی که دین مبین اسلام متوجه ما نموده است عمل نموده ایم .

آیا باید دست روی دست بگذاریم تا فلسطینی دیگر در بیخ گوشمان درست شود و نقشة شوم فدراسیون پادشاهی عرب به سرکردگی آل سعود خائن محقق گردد ؟

پس بهتر است تا دیر نشده مقامات مسئول ؛ از جمله مسئولین سیاست خارجه چاره ای بیندیشند . ومسلمانان را بیش از این تنها ومنتظر نگذارند . والسلام .

سید مختار موسوی

پاورقی:


[1] قرآن کریم سوره حجرات آیات 9 و 10

[2] قرآن کریم سوره نساء آیه 75

[3] اصول کافی جلد سوم ص366 حدیث شماره 2019

[4] اصول کافی جلد سوم صص 366 و 367 حدیث شماره 2023

[5]  مرحوم کلینی (ره ) اصول کافی ج 3 ص 379 حدیث 2048

[6] جلد 3 اصول کافی ص 435 حدیث 2142

[7] اصول کافی جلد 3 ص 443 حدیث 2155

[8] فلسین از دیدگاه امام خمینی (س )116

[9]. صحیفه سجادیه , دعای 38.

[10] صحیفه نور, ج 12.192

[11] صحیفه نور, ج 6.109.

[12] سخنرانی حضرت امام در تاریخ 68/01/13.

[13] لمثل العیب فی الاسلام لا فی بحمدون , کاشف الغطاء.

[14] جهاد, شهید مطهری , 2930.

[15] صالحی نجف آبادی , نقل از تقریر درس خارج ایشان .

[16] نهج البلاغه خطبه 136

[17] همان خطبه 52

[18] همان خطبه 131

[19] تحف العقول , 168169.

[20] صحیفه نور, ج 12.19.

 
برچسب‌ها: حقوق بشر, غزه, هلوکاست, کودک کشی, اسلام ستیزی
[ چهارشنبه هشتم مرداد 1393 ] [ 20:7 ] [ سید مختار موسوی ]
[ پنجشنبه دوم مرداد 1393 ] [ 18:42 ] [ سید مختار موسوی ]

سیدمختارموسوی:

 «« نگاهی به آن سوی مذاکرات ژنو »»

اگر خداوند سبحان توفیق دهد ، با استیذان از ساحت مقدس ربوبی اش ، قصد  داریم ، در این یادداشت که با نگاهی متفاوت ونو ، به مذاکرات ژنو وبهانه جویی های هسته ای دشمنان پرداخته ، به ماورای مذاکرات ، واهداف پنهان رقباء ، (بخوانید نیّات باطنی وماهوی آمریکا ومتحدانش از شرکت دراین مذاکرات) بپردازیم وگذری به آن سوی مذاکرات ژنوداشته باشیم . وتا حدودی ناگفته ها ی این مهم را مورد توجه وبررسی قرار دهیم .

بدون تردید همه ی هموطنان با نگارنده هم عقیده هستند که از بدو پیروزی انقلاب اسلامی آمریکا و همدستانش ، از انقلاب و رویکرد اسلامی آن و سیرو سلوک انقلابی و اسلامی رهبر و مردم مسلمان ایران ،بسیار عصبانی بوده و به عناوین واهی ، بهانه های زیادی گرفته وبه همین بهانه های بی اساس ، دشمنی های زیادی کرده و ضرر و زیان های غیرقابل جبرانی به انقلاب اسلامی و ملت مسلمان ایران وارد نموده اند .

روزی به بهانه ی ولایت فقیه ، روزی به بهانه ی آزادی و برابری زن و مرد ، روزی به بهانه ی حجاب وعفاف ، روزی به بهانه ی قصاص ، روزی به بهانه ی اعدام سوداگران مرگ و تروریست ها و مفسدان فی الارض و محاربان با خدا ، روزی به بهانه ی آزادی بیان و عقیده ، روزی به بهانه ی تقلب در انتخابات ، روزی به بهانه ی حقوق بشر و اخیراً هم به بهانه ی هسته ای ، خصمانه ترین اقدامات ضد بشری  را برعلیه ملت مسلمان ایران و انقلاب اسلامی انجام داده است .

اما از آنجایی که هیچ وقت امام و امت امام ، آنطوری که در ماجرای هسته ای و در مقابل زورگویی ها و زیاده خواهی های آمریکا و متحدانش ، واکنش نشان داده و مقاومت و ایستادگی نموده اند ، و به قول سیاسیون ، هزینه های زیادی اعم از سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی برای حفظ و نگهداری دستاوردهای فن آوری صلح آمیز هسته ای و توسعه و به روز رسانی آن متحمل شده اند ، در سایر موارد به این شدت و حدت نبوده است ؛ لذا آنها معتقدند اگر به وسیله تحریم ها و تهدیدهای نظامی ، و مذاکراتی که خودشان هرگز به آن اعتقادی ندارند ، بتوانند جمهوری اسلامی ایران را وادار کنند که از مواضع هسته ای ، که اینقدر رهبرش بر اهمیت و وجوبیت حفظ و توسعه آن تأکید مؤکّد داشته و ملت ایران بر حق مسلم بودن آن اصرار و ابرام دارند و برای رسیدن به چنین موقعیت هسته ای شهید داده اند و مرتب برای حفاظت از آنها در اطراف تأسیسات هسته ای دیوارهای انسانی درست کرده  و تحریم ها را تحمل نموده اند ، دست بردارد ، پس خیلی راحت تر می توان با فشارهای کمتری آنان را ( جمهوری اسلامی ایران ) وادار کرد تا از مقوله قصاص و حجاب و عفاف و دیگر اصول انقلاب اسلامی و از جمله ولایت فقیه دست بردارند .

پس بنابراین آمریکا و متحدانش ، مذاکرات ژنو را سنگ محک غیرت دینی و انقلابی مردم مسلمان ایران قرار داده تا از این راه بتواند ، بدون زحمت و حتی بدون شلیک یک گلوله به سمت و سوی جمهوری اسلامی ایران ، به مرور زمان به تمام آرزوهای دست نیافتنی اش دست پیدا کند .  

آمریکا و همدستانش در راستای خدمت به ارباب صهیونیستی خود و دستیابی به اهداف شوم ضد اسلامی و ایرانی ستیزی خود ، در آن سوی مذاکرات ژنو ، اهداف بلندی را دنبال می کند که بحث هسته ای در مقابل آن هیچ ارزشی ندارد .

این دشمنان زبون ، در قالب مذاکرات و با بیان جملاتی عوام فریبانه ، مترصد ومستعد هستند که جامعه اسلامی ایران را از غیرت دینی و انقلابی تهی کنند . تا بتوانند در این خلاء غیرت دینی و انقلابی ، به راحتی  و خاطری آسوده به اهدافی که در آن سوی مذاکرات ژنو دنبال می کنند و این اهداف چیزی نیست جز جدا نمودن جوانان مسلمان ایران زمین از خدا و ولایت دست پیدا کنند .

متاسفانه و صد متاسفانه ، مواضع بعضی از دولتمردان و سیاست مداران و رسانه های همسو و حامی دولت یازدهم با افراطی و تندرو دانستن مومنان انقلابی که غیرت دینی و انقلابی دارند ، واینکه غیرت دینی و انقلابی را نشانه ی تندروی و خشونت می دانند ، و دلواپسی و نگرانی هایی که به تبع غیرت دینی در غیرت مردان و متدینین جامعه بوجود آمده را مخالف با دولت قلمداد می کنند ؛ راه را برای رسیدن دشمنان قسم خورده ی دشمنان اسلامی به اهداف شوم خود هموار و به حرکت آنها سرعت فزاینده ای بخشیده است !!!؟؟؟

چرا که دشمنان ما ، سالهاست فریاد از روی غیرت دینی را خشونت طلبی می نامند و با این ترفند و انگ به غیرتمندان می خواهند که غیرت مقدس و روحیه ستم ناپذیری را از ساحت جامعه بزدایند و این انرژی و نیروی حماسه آفرین را از کالبد جامعه خارج کنند .

آری ، غیرتمندان جامعه دینی باید با درک دقیق موقعیت کنونی و با شناخت اهدافی که دشمنان قسم خورده در ماورای مذاکرات ژنو تعقیب می کنند مانع رسیدن به آن اهداف شوند . و با غیرت دینی و روحیه ستم ناپذیری و حمیّت تمام از حصار و دژ ولایت فقیه که همان حبل الله و عروه الوثقایی است که خداوند ما را به اعتصام و تمسک به آن سفارش نموده و نماد اسلامیت و مشروعیت نظام اسلامی ماست پاسداری کنند و از برچسب ها نهراسند . زیرا غیرت و حمیّت به خرج دادن در برابر توطئه ها و تهدیدهایی که اصل دین و نظام دینی ما را تهدید نموده به فرموده قاطبه فقهای اسلام از اوجب واجبات است . و ما بدانیدکه در نگاه دین غیرت ارزش است و پسندیده ، که بالاترین و شریف ترین مرحله آن از آن پروردگار عالم است .

   پیامبر اکرم(ص) می فرماید:

(الغیرة من الأیمان.[1])غیرت جزئی از ایمان است.

امام علی(ع) فرمود:

(ما زنی غیور قطّ.[2]) انسان غیرت مند هرگز آلوده دامن نمی شود.

در پاره ای از احادیث می خوانیم:

(خداوند غیور است و حرامها را دوست نمی دارد[3].)

از پیامبر اکرم(ص) نقل شده که فرمود:

« ما احد اغیر من اللّه و من غیرته أنّه حرّم الفواحش و حدّ الحدود[4]

هیچ کس از خدا با غیرت تر نیست. از این روی خداوند تمام کارهای زشت را حرام کرده و برای آنها مرزهایی معیّن کرده است.

  در جنگ صفین سپاه معاویه شریعه آب را بر سپاه علی(ع) بست. امام در آغاز می خواست این جریان را به گونه غیر نظامی حل کند. لکن هنگامی که احساس کرد دشمن از این مسأله استفاده نادرست می کند و می خواهد سپاه وی را ذلیل و خوار سازد. در یک فرمان عزت مندانه لشکریان را با این جمله ها بسیج کرد و روح غیرت و ستم ستیزی در کالبد آنان دمید و فرمود:

(قد استطعموکم القتال فأقرّوا علی مذلّةٍ و تأخیر مَحلّة أو رَوُّوا السُّیوف من الدّماء تُروَوْا من الماء فالموت فی حیاتکم مقهورین و الحیاة فی موتکم قاهرین[5].)

از شما خواستند تا دست به جنگ بگشایید. پس یا به خواری بر جای بپایید و از رتبه ای که دارید فروتر آیید یا شمشیرها را ازخون تر کنید و آب را از کف آنان به در کنید. خوار گشتن و زنده ماندنتان مردن است و کشته گشتن و پیروز شدن زنده بودن.

این سخنان موجی از عزّت و غیرت آفرید و در نخستین هجوم و حمله سرداران سپاه علی(ع) شریعه از دست دشمن به در کردند و به آب دست یافتند.

در این هنگام شماری از لشکریان به آن حضرت پیشنهاد دادند که ما نیز با دشمن همان کنیم که با ما کرد.

امام(ع) به آنان اجازه نداد و فرمود: ما با ستم ستیز کرده ایم نباید خود گرفتار ستم گردیم[6].

سید مختار موسوی[1] - سفینة البحار محدث قمی ج711/6 دارالاسوة قم.

[2] - نهج البلاغه حکمت 305.

[3] - بحارالانوار ج46/12.

[4] - بحارالانوارجلد73 ص361

[5] - نهج البلاغه صبحی صالح خطبه51. به نقل از مجله حوزه آذر واسفند 1380 شماره 107 و 108 ذیل مطلب ( غیرت دینی از نگاه ملا احمد نراقی)

[6] - شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج319/3 دار احیاء التراث العربی بیروت. به نقل از مجله حوزه آذر واسفند 1380 شماره 107 و 108 ذیل مطلب ( غیرت دینی از نگاه ملا احمد نراقی)
برچسب‌ها: مذاکرات ژنو, انرژی هسته ای, غیرت دینی, حمیّت, ستم ناپذیری
[ دوشنبه سی ام تیر 1393 ] [ 10:56 ] [ سید مختار موسوی ]

سید مختار موسوی :

 :«وحشت آمریکا واروپا از  انرژی ولایی ایرانیان است، نه انرژی هسته ای»

« ولایت فقیه » از موضوعاتی است که تصّور آنها موجب تصدیق می شود و چندان به برهان احتیاج ندارد ، به این معنی که هرکس عقاید و احکام اسلام را حتی إجمالاً دریافته باشد ، چون به « ولایت فقیه» برسد و آن را به تصور آورد بیدرنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت .[1]

اهمیت ضرورت وجود و حضور ولایت فقیه ، نزد ولایت شناسان و ولایت دوستان در جامعه اسلامی و وجوبیت اطاعت از ولایت فقیه و فایده برخوردارشدن از این موهبت الهی ؛ به مثابه ضرورت خورشید و تابیدن آفتاب برای گلهای آفتاب گردان است ، از این رو حیات امت اسلامی و پایداری و بقای جامعه اسلامی متوقف بر حضور و وجود مقدس مقام عظمای ولایت است .

همانطوری که از بدو خلقت آدم تا روز رستاخیز و ختم دنیا ، کرة زمین حتی برای یک روز هم بدون دین خدا و بدون معلم و  هادی و راهنما و رهبری که منصوب شده از طرف خالق جهان و جهانیان باشد باقی نمی ماند ، با التفات به فلسفة امامت و رهبری و حضور امام در بین مردم که دادگستری و اجرای عدالت  و دفاع از مظلوم و رسوایی ظالم و هموار نمودن راه برای تکامل بشریت است ، قطعاً چنین جامعه ای بدون مخالف و بدون کسانی که با دین خدا و تفکرات توحیدی و در مجموع معنویات و اخلاقیات و شئونات انسانی سر ناسازگاری و جنگ و ستیز دارند نیز خالی نمی ماند .

 تاریخ بشریت ثابت کرده که از روز ازل تا به امروز، موافق و مخالف و ظالم و مظلوم و حق و باطل وغنی وفقیر در کنار هم و یا در مقابل هم ؛ زیستی مسالمت آمیز یا تحمل اجباری همدیگر، یا همزیستی  تواًم باجنگ وخون ریزی داشته اند ، که به نوعی از نظر تاریخ وتاریخ نویسان امری طبیعی بوده است.

از دوره رنسانس به بعد ، این زیست اجتماعی که با جمع ضدین همراه بوده ؛ شکل غیر طبیعی وغیر منطقی وغیر منصفانه ای به خود  گرفت ، طوریکه معادلات چندین هزار ساله دنیا را به هم زد.

  بعد از این دوره تاریخی ، با توجه به حاکمیت نظام های ضد توحیدی و به قدرت رسیدن مکاتب سیاسی شرک آلود مبتنی بر قانون یا نظام داروینی ، تلاش دین ستیزان برای تحریف و تخدیر دین و مکاتب الهی به طور مضاعفی گسترش پیدا کرد ، طوری که تمام غرب و شرق تحت ولایت و نفوذ نظام سوسیال دمکراسی غربی برای  مبارزة ایدئولوژیکی و یا به تعبیری جنگ عقیدتی به منظور مبارزه با ادیان و مردم متدین ، خصوصاً دین مبین اسلام ائتلاف نمودند و در این راه با هم بسیج شدند .

 دشمنان ادیان ، تمام برنامه های بلند مدت خود را طوری تنظیم کردند که ، در هر نقطه ای از دنیا با هر نوع تفکر دینی یا فعالیت دینی مواجه شدند ، آن را تخطئه وتخریب نمایند  و اجازة رشد و نمو را به هیچ گونه تفکر دینی که میل به فعالیت سیاسی و تشکیل حکومت را دارند ندهند، و برای ضمانت اجرایی این ائتلاف شوم ضدتوحیدی و ضدبشری ؛ تمام نهادهای قانونی بین المللی را نیز ، چه از راه تهدید و یا تطمیع اغفال و اجبار به همکاری با خود نمودند .

از آنجایی که دین ستیزان قدیم و جدید زنجیروار بهم متصل بوده و منبعد هم این اتصال برقرار خواهد بود و آنها هدف واحدی را دنبال می کنند و دارای منافع و مطامع مشترکی هستند ، اولین اقدام آنها علیه هر دینی در طول تاریخ بشریت ، این بوده که در مرحله اول آن دین را کاملاً بشناسند و با احکام سیاسی و عبادی و معاملاتی و اجتماعی و نظامی و اخلاقی و فرهنگی و اقتصادی آن دین ، کاملاً آشنا شوند .

دومین اقدام دین ستیزان ، تلاش برای تحریف و تخدیر دین مورد نظرشان و بی خطر نمودن آن دین و جعل قسمتهایی از آن است ، طوری که از همان دین ، چیزی که مدافع و تأمین کنندة نیازمندیها و منافع خودشان باشند بسازند و به آن الحاق نمایند ، در دفاع از منافع خودشان سازند و یا چیزی از آن کسر کنند تا بتوانند در مواقع ضروری به آنها متمسک شوند .

بلائی که بر سر دین موسی کلیم الله و عیسی روح الله آمده حاصل تلاش چند هزار ساله همین دین ستیزان بوده که امروز برای مبتلا کردن دین اسلام به سرنوشت یهودیت و مسیحیت در مقابل اسلام صف آرایی نمودند .

تنها دینی که در این دنیای پرتلاطم و طوفان های بنیاد برانداز از هرگونه آسیبی نجات یافته و به حول قوه الهی و به پاس زحمات و تلاش علمای بزرگوار اسلام ، خصوصاً تلاش بی نظیر فقهای عظیم الشأن شیعه و حوزه های علمیه و پایبندی و پایداری امت مسلمان ، از تحریف و تغییر و جعل و حذف و اضافه مصون مانده دین مبین و پرفروغ و جاویدان اسلام ناب محمدی (ص) است .

از خرداد 1342 که نهضت اسلامی حضرت امام خمینی ،ره، بر علیه نظام دیکتاتوری و استبدادی پهلوی آغاز شد ، نظام لیبرال دمکراسی غرب که مبتنی بر مکتب کفرآلود اومانیسمی در تمام اروپای آن روز حکوکت می کرد ، با ائتلاف با دیگر نظامهای ضد توحیدی از قبیل ، سوسیال دمکراتها و سرمایه دارها و صهیونیسم غاصب ، نهایت تلاش خود را برای سرکوبی نهضت اسلامی حضرت امام به عمل آوردند .

آنقدر سلطنت پهلوی را تقویت نمودند که ژاندارم منطقه شد و ساواک را صرفاً برای مقابله با نهضت اسلامی تشکیل و به تمامی امکانات ضد اطلاعاتی و شکنجه سراهای مدرن تجهیز نمودند ، اما هیچ غلطی نتوانستند بکنند .

 چون حضرت امام (ره) ملت را به پیمودن راه فطرت خود دعوت کرده بود ، مردم با جان دل پذیرفتند و با اهداء خون خود ، نهضت را به پیروزی رساندند و دودمان پهلوی را در هم کوبیدند و شاه راه ، با آن همه سگ های آدم خواری که در ساواک داشت ، با خفت و خاری از کشور بیرون راندند.

  بعد از سرنگونی وسقوط رژیم دژخیمان پهلوی ، ملت بزرگ وشجاع ایران اسلامی ، به حوا قوه الهی و با هدایتهای پیامبرگونه امام خود ، موفق شدند بزرگترین حامی و در واقع ارباب سلطنت پهلوی را ، یعنی آمریکای جهانخوار را نیز از کشورشان بیرون کنند ، و حکومت جمهوری اسلامی را در سایه امام زمان (عج) و تحت امر مقام ولایت فقیه تشکیل دهند و تا به امروز هم با اهداء خون خود از آن پاسداری نموده اند .

با پیروزی عزت مدارانه انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی ،ره، مکتب تشیع و اندیشه های ناب سیاسی شیعی جان تازه ای گرفت و جهان تشنه عدالت و انسانیت را عطرآگین نمود و نظریه امکان تشکیل حکومت دینی و امتزاج دین و حکومت را از قوه به فعل تبدیل نمود .

از آنجایی که انقلاب اسلامی ایران در جهان به نماد ظلم ستیزی و محروم نوازی و برقراری عدل و داد و الگوی حکومت دینی و دمکراسی دینی معروف شده ، بدیهی است که باید دشمنان قدر و بسیار خشمگین و کینه توزی داشته باشد .

همان طوری که قبلاً اشاره شد ، به دلیل غریب و جدید بودن مقوله ولایت فقیه در جهان سیاست و اینکه در تاریخ اسلام خصوصاً از زمان غیبت کبرای امام معصوم (ع) ، تشکیل حکومت اسلامی تحت امر ولایت فقیه در جهان اسلام بی سابقه بوده ، لذا 35 سال طول کشید تا دشمنان و سیلی خوردگان از انقلاب اسلامی بفهمند ، ولایت فقیه چیست و دارای چه شأن و منزلتی است .

35 سال بطول انجامید تا دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی که در رأس آنها آمریکا و اسرائیل و انگلیس قرار دارند ، به راز پیروزی های پی در پی و عامل وحدت و انسجام ملت مسلمان ایران و شکست های خود پی ببرند .

35 سال بطول انجامید تا فهمیدند که منظور خدا از « و اعتصمو به حبل الله جمیعاً ولاتفرقوا » در عصر ما ، ولایت فقیه است ، و تا زمانی که ملت مسلمان ایران به ولایت فقیه چنگ زده اند ، متفرق نمودن آنها محال است .

35سال بطول انجامید تا آمریکا و اسرائیل و انگلیس بفهمند که ، قدرت نرم افزاری جمهوری اسلامی ایران و قدرت سخت افرازی آن متأثر از وجود مقدس ولایت فقیه است .

35 سال طول کشید تا دشمنان فهمیدند ، ولایت فقیه بزرگترین دفع کننده تفکرات التقاطی و تنها مانع غیرقابل نفوذ بر سر راه ورود و حاکمیت نظام لیبرالیسمی و سکولاریسمی است .

طبیعی است که دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی پس از کشف چنین راز مهمی که  به نوبه خود برای آنها بزرگترین دست آورد  دشمنی سی وپنج سالة با انقلاب اسلامی محسوب می شود ، باید به فکر عبور از این مانع یا حذف و یا از میان برداشتن آن باشند .

آمریکا این کشف بزرگ را مدیون دولت نهم ودهم ورئیس جمهور ولایت مدار وامت ولایتمدارایران اسلامی است ، وگرنه خودش طی این 35سال هیچ عُرضه ای نداشت ونتوانست به این مهم پی ببرد . وعلت پی بردن به این راز نیز بخاطر این بوده که ، در جهار سال حکومت دولت دهم ، آمریکا واسرائیل وچند کشور غربی هم پیمان او ، به اندازه چندصد برابر ادوار گذشته ، ایران وایرانیان  ودولتمردان ایران را  ؛ تهدید وتحریم  وتخریب و و به خیال خودشان تحقیر وتضعیف نمود ؛ اما دولت مردان ومردم ولایت مدار حامی دولت ، فقط بخاطر اینکه مطیع وحامی مقام معظم ولایت بودند ، تمام بلائیات آمریکائی واسرائیلی وانگلیسی وخطرات وسختی ها ی ناشی از آن را دفع ، ودهها برابر دولت های قبلی موفقیت بدست آوردند .

به همین خاطر بوده وهست که ، آمریکا از ماجرای انرژی هسته ای ایران دست کشیده ودر برابر آن انعطاف نشان داده  حاضره به مذاکره وحتی مذاکره مستقیم شده است ، چرا که به تازگی به وجود یک انرژی مافوق انرژی هسته ای در ایران پی برده که ؛ حتی مرحله فوق غنی سازی آن را هم پشت سر گذرانده اند ؛ واین انرژی تازه کشف شده توسط آمریکا ، چیزی نیست به جز انرژی ولائی ،که در مبادلات سیاسی ایران با جهان ودر مقابل تهدیدات بیگانگان ومناقشات سیاسی داخلی ، دو صد چندان برابر انرژی هسته ای کارساز تر و تأثیر گذار تر بوده وقدرت بازدارندگی  مضاعفی دارد .

تغییر مواضع آمریکا وشعاری که اوباما در ایام تبلیغات ریاست جمهوری در آمریکا ، راجع به تغییر می دادند ، فقط در این خصوص بوده که ، آمریکا اگر قبلاً بطور مستقیم در خصوص انرژی هسته ای با ایران در حال ستیز بوده ، حالا مذاکره وتوافق بر مسائل هسته ای را بهانه ای قرار داده تا بتواند ، از اینطریق با همکاری مزدوران داخلی اش ، مردم را از رهبری که به حکم خدا ، بر مواضع اصولی انقلاب الهی مردم ایران اسلامی ایستاده ودر مقابل زیاده خواهی ها وباج گیریهای آمریکا واروپا مقاومت کرده ودرس مقاومت را به ملت تحت امر خود میدهد جدا کند . وبدون تردید امروزآمریکا تمام هم وغم خود را درجدا نمودن ملت ایران از ولایت فقیه متمرکز وبکار گرفته است .

از زمان روی کار آمدن دولت اوباما تا به امروز ؛ این تغییر مواضع کاملاً ملموس ومحسوس بوده ، ونشانه های بارز آن را در ایام انتخابات 22 خرداد 88وحوادث پس ار آن ، زیاد دیده وشنیده ایم .

 تردیدی وجود ندارد که دشمن بیگانه ای که هزاران هزار کیلومتر با خاک پاک ایران زمین فاصله دارد ، بدون کمک و یاری و حمایت و مساعدت عناصر داخلی ، نمی تواند در این راه به پیروزی برسد .

لذا ناچار است در بین اشخاص و گروهها و احزابی که با حاکمیت حکومت دینی و استقرار و تداوم نظام جمهوری اسلامی و حاکمیت ولایت فقیه  من باب مخالفت اشتراک نظر دارند ، تعدادی را به همکاری بطلبد و با آنها ائتلاف نماید . ویا به تعبیری با دشمنان دشمنش موقتاً دوست شود ، تا شاید از این رهگذر ره به جایی ببرد . که زهی خیال باطل است .

البتّه همین وضعیت نیز درباره دشمنان داخلی نیز صادق است و آنها نیز بدون حمایت یک دشمن قدر خارجی ، نمی توانند به حیات سیاسی خود ادامه دهند  ، چه رسد به اینکه بخواهد به فکر پیروزی باشند. از این رو این مزدوران داخلی آمریکا ، کاری جز بزک کردن آمریکا برای زود باوران ساده لوح ندارند .

آمریکا به خوبی می داند که خیلی عاجز و ناتوان تر از آن است که بتواند اسلام و جمهوری اسلامی را به سرنوشت دین یهود و مسیحیت مبتلا کند ، چرا که  حکومت اسلامی ایران بزرگ پاسداری بنام ولایت فقیه دارد .

آمریکا و مزدوران داخلی اش به خوبی می دانند که، با جعل و ریا و تبرّج نمی توان به جنگ ولایت فقیه رفت ، و می دانند که ولایت فقیه را نمی توان فریب داد ، چرا که یکی از شرایط و ویژگی های ولایت فقیه ( شرایط عامه ) اعلمیت و افضلیت علمی و عقلی و صائب التدبیر بودن و قدرت تشخیص بسیار بالای اوست .

آنها به خوبی می دانند که ولایت فقیه در جایگاه مصدر حکومت و سیاست و در مقام و منزلتی که کلام او از قدرت و نفوذ کلام وحی ، برخوردار است  و منشوراتش برای همه فصل الخطاب و الزام آور بوده و بهتر و بیشتر از هر کس نسبت به اوضاع و احوال داخلی و وضعیت جهان اسلام و اوضاع و احوال بین المللی و شرایط همسایگان آگاهی دارد و کاملاً با قوانین داخلی و بین المللی آشنا است و بهتر از هر کس قادر به تشخیص صلاح و مصلحت  و خیر و شرّ  جامعة تحت امر خود می باشد .

آمریکا و  کسانی که در کارگاههای آموزشی آمریکایی و هلندی و انگلیسی و اسرائیلی ، آموزش براندازی و مدیریت انقلاب های مخملی و ترویج فساد و فحشاء را دیده اند به خوبی می دانند و به نفعشان است که بدانند ماجرای بنی ساعده دگربار تکرار نخواهد شد وبهتر است که ملت مسلمان ایران را به حال خود بگذاراند ؛ وگرنه هزینه خیلی گرانی باید بابت دشمنی با ولایت فقیه وامت ولایت مدار ایران بپردازند .

سید مختار موسوی

 [1] - حضرت امام خمینی ،ره، کتاب ولایت فقیه خود را با این جمله آغاز فرموده  است « کتاب ولایت فقیه چاپ چاپخانه بهمن  1360 »
برچسب‌ها: انرژی هسته ای, انرژی ولایی, ولایت فقیه, مذاکرالت ژنو, امام خامنه ای
[ شنبه چهاردهم تیر 1393 ] [ 10:16 ] [ سید مختار موسوی ]
 

امروز جشن انتخاباتی دولت (موسوم به امید و انتظار) محقق گردید و متأسفانه همانطوری که در مطلب قبلی در این خصوص عرض کرده بودم، این جشن با سخنرانی جناب روحانی، همچنان در راستای افزایش تنش ها و اختلافات انجام شد، امروز نیز سخنرانی جناب روحانی همچون چند بار گذشته نکاتی داشت که ضمن بیان اصل جملات در خصوص آنها مطلب زیر تقدیم می گردد:

جناب روحانی: اگر امروز قدرتمندانه در جهان حرکت می‌کنیم برای این است که همه می‌دانند این دولت برآمده از رأی ملتی است که همه از تاریخ آن باعظمت یاد می‌کنند… اولین راهی که این ملت در انتخابات پارسال برگزید و انتخاب کرد راه اعتدال و میانه روی بود، این راه بازگشت ناپذیر خواهد بود… ما به همه آنهایی که راه و سخنی را برگزیده‌اند که با انتخاب مردم در تضاد است، اعلام می‌کنیم مردم برای همیشه اعلام کرده‌اند که خشونت و افراطی‌گری را قبول نداریم و اعلام داشتند که یک دولت یک ملت و یک حکومت دارند.

 

جناب روحانی در سخنرانی امروز خود نیز به سان چندبار گذشته، طوری صحبت کردند که گویا تنها انتخابات مقبول و مشروع این نظام، انتخاب ایشان بوده است و انتخابات های گذشته فاقد مشروعیت بوده اند، طوری صحبت کردند که گویا ایشان بیشترین آرای تاریخ انتخابات های کشور را حائز شده است! و در همین خلال نیز بارها گفتند که مردم تا ابد و دیگر نخواهند گذاشت افراطیون و خشونت طلبان به صحنه بازگردند که این قاطعیت و تکرار اگر به معنی دیکتاتوری و به قول خودشانی ها سوء قصد برای انتخابات بعدی تلقی نشود، یقیناً به کبر و خودپرستی، توهم محبوبیت، خصومت با رقبا و قائل نبودن حق انتخاب برای مردم تأویل خواهد شد.

 

جناب روحانی: آنچه به شما وعده داده شده این دولت به عنوان وظیفه آن را دنبال می‌کند (آزادی سران فتنه)، اما از دیرباز به ما یاد داده‌اند: الامور مرهونة باوقاتها.

 

امروز جناب روحانی بارها و بارها خودش را به شعارهای انتخاباتی اش پایبند نشان داد و اوج این پایبندی را زمانی بیان کرد که عده ای که یقیناً مثل سایرین با دعوت به آنجا آمده بودند، آزادی سران فتنه را شعار دادند و البته جناب روحانی با ذکر حدیثی این مسئله را به وقتش موکول دانستند! ولی به راستی آیا جناب روحانی اصلاً حق داشته است که چنین تعهدی بنماید و یا حق دارد که خودش را به تعهدی که غیرقانونی و در حوزه ی اختیارات قوه ی دیگر است متعهد بداند؟!

 

جناب روحانی: مردم در خرداد پارسال اعلام کرده اند یک ملت، یک دولت و یک حکومت، مردمی که در همه صحنه ها اعلام کرده اند، هیچ گروهی و هیچ جناحی حق ندارد انقلاب را به نام خود مصادره کند. هیچ جناح و گروهی حق ندارد دفاع مقدس را به نفع جناح خود مصادره کند، هیچ جناح و گروهی حق ندارد رهبری نظام رابرای خود مصادره کند، کشور، قانون اساسی، رهبری، منافع ملی ، آینده کشور مربوط به همه ملت است، همه اقوام، همه مذاهب.

 

به راستی آیا مقام معظم رهبری خودشان جلوی سوءاستفاده از ایشان و یا تحریف مواضع ایشان را نمی گیرند؟! آیا بارها به محض کوچکترین سوءاستفاده ای از سخنان ایشان شخصاً و یا از طریق دفترشان موضع گیری نکرده اند؟! و یا نکند منظور رهبری این است که به سخنان رهبری و یا آرمان های دفاع مقدس و انقلاب و … استناد نشود؟! مگر می شود در برابر پایمال شدن خون شهدا به بهانه ی این که شهدا به همه تعلق دارند سکوت کرد؟! ویا در جایی که صراحتاً در برابر مواضع رهبری می ایستند کسی به مواضع رهبری استناد نکند که چنن رهبری مربوط به همه است؟!! مثلاً وقتی نظرات جناب روحانی در بحث دولت دینی و دین دولتی با نظرات رهبری مخالف است کسی نظرات رهبری را بیان نکند که رهبری به همه تعلق دارد؟! اصلاً مگر کسی جلوی بقیه را گرفته است که به آرمان ها و اصول امام و رهبری و انقلاب استناد کنند؟! و یا مگر برخی از دوستان جناب روحانی که با خاطره، خواب و داستان، امام خمینی را که دستش از دنیا کوتاه است را به نام خودشان مصادره نکرده و نمی کنند؟! چگونه است که برای این دوستان کسی گلایه ای ندارد ولی در مورد استناد به نظرات مستند امام و رهبری فریادها به هوا بلند می شود؟!

 

جناب روحانی: اگر کسی خوشش می آید یا بدش می آید این دولت معتقد است کشور از آن مردم است و همه کار را مردم باید انجام دهند؛ در اقتصاد، فرهنگ ، سیاست داخلی، سیاست خارجی و امنیت، و دولت همواره حامی است و دولت مجری خواست و اراده شماست؛ دولت اجرا کننده است در برابر خواست ملی است؛ دولت سیطره بر خواست ملی ندارد بلکه خواست ملی بر دولت سیطره خواهد داشت.

 

آیا می توان تنها زمانی به رأی مردم احترام گذاشت که به فرد مورد علاقه مان رأی داده اند؟! آیا این نگرش همان باعث و بانی فتنه 88 نشد؟! آیا این نگرش نبود که باعث شد رأی دهندگان به احمدی نژاد بی سواد، مزدور، گدا و … معرفی شوند؟! و رأی دهندگان به روحانی انسان های صاحبان عقلانیت؟! آیا بهتر نیست که جناب روحانی برخلاف جناب هاشمی به خواست مردم خالصاً احترام بگذارد و نفسانیت های خویش را برای پذیرش یا رد آن ها بکار نگیرد؟! متأسفانه جناب روحانی توجه ندارند که بخشی از همان مردمی که به خاتمی و شعارهای پلورالیزم و سکولاریزم و … رأی داده بودند از اصلاحات رویگرداندند و به احمدی نژاد وشعارهای عدالت طلبانه و دین مدارانه وی رأی دادند و بخش زیادی از همان مردم با دیدن حاشیه سازی ها و سوءمدیریت های 2 سال آخر احمدی نژاد از او و نگاهش رویگرداندند و به همین شکل اگر جناب روحانی نیز دچار تنش آفرینی و توهین به منتقدان و تحقیر اقلیت بپردازد به راحتی از ایشان نیز روی خواهند گرداند و به همین دلیل بهتر است جناب روحانی نیز آن توصیه ی همیشه تازه ی رهبری که به تمام دولتها می کردند تا قدر فرصت ها را بدانند و مغتنم بشمارند را به ذهن بسپارند تا گمان نکنند که فرصت 4 ساله یا حداکثر 8 ساله ی ریاست جمهوری همیشگی است، بهتر است جناب روحانی نیز از درسی که مردم به خاتمی و احمدی نژاد دادند غفلت نکنند و گمان نکنند که با هر رفتار و گفتار و منشی مردم تا ابد با ایشان عقد اخوت می بندند.

 

یکی از مواردی که متأسفانه در برخوردهای جناب خاتمی و 2 سال اخیر جناب احمدی نژاد شاهد بودیم تکیه بر آرای مردمی جهت امتیاز گیری بود، متأسفانه جناب روحانی رأی کمتر از 51 درصدی خویش را وسیله ی امتیاز گیری و چانه زنی قرار داده است تا با این امتیاز بتواند مواضع سیاسی و فرهنگی دلخواهش (مانند بحث اصرار بر مذاکرات و منفک دانستن دولت از ورود به مسائل دینی) را که بعضاً با آرمان های کلی نظام و انقلاب نیز همراه نیست را به پیش برد، سیاستی که جناب خاتمی برای ولنگاری های سیاسی و فرهنگی وزرای چون مهاجرانی ااش و جناب احمدی نژاد نیز برای گرفتن صلاحیت مشایی و به حاشیه راندن سایر قوا و نهادهای انقلابی دنبال کردند و البته در نهایت نیز با کاهش محبوبیت از سوی همان مردمی که به ایشان رأی داده بودند مواجه شدند؛ ای کاش جناب روحانی قبل از این که دیر شود درک می کرد که مردم ما فرق صیانت از آرا، متعهد بودن به نظر مردم و زورگویی و دیکتاتوری به بهانه ی آرا را در این سال ها به خوبی تشخیص می دهند، تجربه ای که با مشاهده ی تلاش برای امتیازگیری های افرادی مانند بنی صدر در برابر امام خمینی، موسوی در برابر رئیس جمهور وقت، هاشمی در برابر امام و خاتمی و احمدی نژاد در برابر مقام معظم رهبری به دست آمده است به راحتی از یاد مردم نخواهد رفت.

 

بحث دیگری که در این سخنان نهفته است اشتباه دولت در ارتباط دادن مکنونات ذهنی جناب روحانی به خواسته های مردم است، بحث زیادی از شعارهای جناب روحانی کلیاتی مانند کلید و اعتدال بود که مردم به این اصطلاحات رأی دادند تا مشکلات کشورشان حل شود و یقیناً هرگز منظورشان این نبوده که مشکلات، تنش ها و اختلافات بیشتر شود.

 

جناب روحانی: به امام زمان می‌گوییم که مسیر ظهورش را هموار می‌سازیم و می‌گوییم که مهدی جان از خرداد سال گذشته ملت ما به دست توانمندش خرافه‌ها را زدود…ملت ما سال گذشته به مولایش و امامش در انتخابات سرفرود آورد و در برابر خرافه گرایان از او ، از امام عصر عذرخواهی کرد…ما منتظر روزی هستیم که امام عصر (عج) بیاید و افراط‌ها را برای همیشه پایان دهد.

 

مقارن شدن عید نیمه شعبان با جشن انتخاباتی جناب روحانی باعث شد ایشان بارها از امام زمان نیز یادکنند اما متأسفانه ایشان همین مسئله را ابزار سیاسی قرار دادند تا پیام 24 خرداد را آری به امام زمان و نه به خرافاتی ها!! اعلام کنند، سخنان جناب روحانی دراین خصوص طوری بود که گویا آنهایی که به جناب روحانی رأی نداده اند به امام زمان (عج) خیانت کرده اند! که می توان پرده برداری از این برچسب را عیدی نیمه شعبانی جناب روحانی به مخالفان و منتقدان دانست. بحث دیگری که وجود دارد این است که اگر چه رأی اکثریت قانونی است اما تاریخ و سیره ی ائمه ی اطهار نشان داده است که نه در اکثریت بودن دلیلی بر حقانیت است و نه در اقلیت بودن بهانه ی خوبی برای بی تفاوتی و کنار کشیدن و منکوب شدن.

 

جناب روحانی: چرا یک گروه افراطی با مردم این چنین می‌کنند؟ و من امیدوارم که فیلم‌هایش را ندیده باشید که دیروز در موصل و پیش از آن در حلب چه جنایت‌هایی کردند و متأسفانه خود را مسلمان نیز نامیده‌اند….رئیس‌جمهور با بیان اینکه من دچار حیرتم که برخی چطور با تئوری‌های غلط خود بذر خشونت را در افکار جامعه می‌پاشند، اظهار داشت: چرا برخی کاری می‌کنند که وحدت جای خود را به نفاق بدهد؟ مگر از نفاق و اختلاف چه سودی برده‌اند که می‌خواهند به راه گذشته برگردند.

 

جناب روحانی با اشاره به وقایعی که در کشورهای منطقه در حال وقوع است نتیجه گرفتند که برای وحدت در کشور باید افراطیون را کنترل کرد، افراطیونی که همگان می دانند به زعم جناب روحانی منتقدان وی هستند و همه ی این ها در حالی است که در این کشور تاکنون افراطی بالاتر از فتنه 88 رخ نداده است، فتنه ای که امنیت، اقتصاد و عزت کشور تحت الشعاع آن قرار گرفت تا شاید اقلیت بتوانند علیه اکثریت کودتا نمایند و امروز چگونه است که اقلیتِ منتقد، آبرو و حیثیت شان برچوب حراج است، ولی سران فتنه و یاران شان که درکسب آرای مردم در اقلیت بودند محترمند؟! چگونه است که آمریکا و غرب که خون ملت های جهان را در شیشه کرده اند محترم شمرده می شوند و منتقدان داخلی که دولت را به رعایت شرع و قانون در خصوص فرهنگ و دین دعوت می کنند و یا به لحاظ فنی به توافق ژنو انتقاداتی دارند به صورت غیرمحترمانه برچسب باران می گردند! به راستی چرا اصلاحاتی هایی که غالباً در فتنه علیه نظام موضع گرفتند و در برابر رأی اکثریت ایستادند، باید در دولت پست های کلیدی داشته باشند ولی انقلابیونی که زمان انتخاب خاتمی و روحانی به جز تبریک و احترام چیزی حواله ی رقیب نکردند به بی احترامی به رأی اکثریت متهم شوند؟!

 

جناب روحانی: پارسال ملت ما همان ملتی که ماهها قبل ناامیدی سراسر جامعه را فرا گرفته بود و بسیاری از مردم می گفتند مگر انتخابات هم تاثیری دارد؟ فایده ای دارد؟ حتی به من می گفتند چرا به صحنه آمدی و ثبت نام کردی و از این شهر به آن شهر می روی؟ مگر کشور را نمی شناسی و مگر نمی دانی مکانیزم صندوق رای چگونه است؟ اما شور مردم، نشاط مردم، حضور مردم و آن سخن تاریخی رهبر که گفت صندوق رای حق الناس است و گفت حتی آنهایی که به نظام علاقه ندارند به خاطر کشورشان و ایرانشان پای صندوق رای بشتابند آنچنان فضایی در کشور ایجاد شد که روزهای خرداد گویی خرداد دیگری است؛ گویی روزهای نشاط و امید در کنار صندوق آرا آمده است. 

 

این چندمین بار است که آقای روحانی و دوستانشان از دعوت رهبری به حضور در انتخابات که در تمام انتخابات های گذشته انجام می شده است یک نتیجه ی مجعول می گیرند، متأسفانه جناب روحانی طوری وانمود می کنند که گویا تا قبل از انتخابِ جناب روحانی، مردم کل اعتمادشان به انتخابات و امیدشان به نظام را به صورت کامل از دست داده بودند و دعوت رهبری به حضور در انتخابات به مثابه ی پذیرش و اقرار به اتهام تقلب انتخاباتی و تعهدی برای عدم تکرار آن بوده است!! و حال این که این اتهامات تنها در یک جهت صورت می گیرد تا ضمن این که نامزدی خود و جناب هاشمی را به دلیل تعهد رهبری حواله دهند (نه به علم بر عدم تقلب در انتخابات) بلکه گناه بسیار بزرگ فتنه را از پرونده ی سران فتنه، جناب هاشمی و آقازادگانشان پاک کنند و حال این که دعوت رهبری به حضور در انتخابات همیشگی و از تمامی آحاد ملت انجام می شد، چرا که ایشان همواره به میزان مشارکت مردم در انتخابات بیش از سایر عوامل اهمیت داده اند.

 

جناب روحانی: مگر ما چه گفته‌ایم که برخی برآشفته‌اند؟ گفت: ما فقط گفتیم فرهنگ از آن مردم است و مردم باید برای تعالی آن گام بردارند؛ فرهنگ یعنی آنچه با آن زندگی می‌کنیم... مگر بناست کسی فرهنگ را در کپسول کرده و با نسخه آن را از داروخانه دریافت کند، گویی عده‌ای هنوز در عصر حجر زندگی می‌کنند.

 

در هفته ی اخیر بحث داغی توسط جناب روحانی مطرح شد که در آن دولت را از ورود به مباحث دینی مبرا و منفک دانستند و در پاسخ به انتقاداتی که درخصوص مسائل فرهنگی و مذهبی به دولت وارد می شد گفته بود نمی توان دولت را بهشتی کرد که در پاسخ، بسیاری از علما مانند آیت الله مصباح و آیت الله مکارم شیرازی و …. به شدت با این مواضع مخالفت کردند و از نقش و تکلیف دولت به اعتلای فرهنگ دین داری به عنوان یک رسالت الهی یاد کردند و این که جناب روحانی به همین سادگی در پاسخ به انتقاد فنی ایشان به توهین متوسل می شود جای نگرانی زیادی دارد.

 

جناب روحانی: پیام 24 خرداد برای همه مردم ایران پیام وفاق، وفاداری و محبت است!… رئیس جمهور به عنوان خادم همه مردم خواهد بود و دولت نیز دولت همه مردم است و در برابر همه موافقان، حامیان، منتقدان و حتی مخالفان سر فرود می‌آوریم … دولت و حامیان واقعی آن گرچه گروهی با زبان تکریم با ما سخن نگویند اما پاسخ ما به آنها با زبان کرامت و ادب خواهد بود…ما برای صلح‌، آشتی و برادری در کنار هم جمع شدیم و امروز روز وحدت بوده و روز شکاف و فاصله نیست … امروز روز برچسب زدن به یکدیگر نیست بلکه روز چسبندگی بیشتر مردم جامعه است …

 

در میان انبوه توهین های جناب روحانی به کسانی که به ایشان رأی نداده اند و یا به ایشان انتقاد داشته اند و کسانی که به دولت قبل رأی دادند و … جناب روحانی بر اهمیت وحدت، محبت، وفاداری، انتقادپذیری و …. نیز یاد کردند ولی از آنجا که این مفاهیم به شدت با سخنان تنش زای ایشان در تضاد هستند به نظر می رسد چندان قابل باور و اعتنا نباشند.

 

سخنرانی امروز رئیس جمهور خود شاهدیست بر ادعایی که در دو مطلب اخیرم در این خصوص بیان نمودم، چرا که دولت عامداً به دنبال این است که با با تنش آفرینی و دوقطبی سازی فضا را برای بازگرداندن محبوبیت و امتیازگیری و توجیه ناکامی ها آماده نماید، فضایی که برای به وجود آمدن آن، شدیداً به عصبانی شدن منتقدان نیاز دارد و البته میزان استدلال، آرامش و ادب منتقدان می تواند باعث خنثی سازی این ترفند گردد.

منبع : وبلاگ سلمان علیبرچسب‌ها: حسن روحانی, فرهنگ, دولت, اصلاح طلبان, بیسوادان مردمی نژاد
[ دوشنبه بیست و ششم خرداد 1393 ] [ 9:30 ] [ سید مختار موسوی ]

سید مختار موسوی :

آقای روحانی ! دولت پاسدار ومروج دین است

 پس از عرض سلام وتهیت وتبریک اعیاد مبارک شعبانیه به ملت شریف واندیشمند ودین مدار ایران اسلامی ، وآروزی تعجیل در ظهور دردانه عترت پیامبر اسلام (ص)  ودعای خیر برای سلامتی وطول عمر با عزت مقام عظمای ولایت ونایب برحق امام زمان (عج) حضرت امام خامنه ای مدظله العالی ، در پاسخ به اظهارات حضرتعالی در مراسم هفته جهانی محیط زیست ، که فرموده اید : (( دین را نباید به دست دولت داد )) در این یادداشت ، نکاتی را به استحضار شما وهموطنان متدین وانقلابی ام می رساند :

اولاً : جای بسی تعجب است که از رئیس دولت یازدهم ، که ملبس به لباس مقدس روحانیت وتحصیل کرده علم فقه وحقوق است ، وانشاء الله تعالی خیلی بیشتر وبهتر از نگارنده ، هم دین را بخوبی می فهمد وهم فقه وحقوق وهم قانون اساسی را ؛ چنین جمله ای که ناقض صریح قانون اساسی ومنافی با سوگندی است که رئیس دولت ، بنا بر اصل 121 قانون اساسی در روز تحلیف یاد کرده بیان شده است .

ثانیاً : اگر رئیس جمهورمحترم ، برای یک بار هم که شده باشد ؛ قانون اساسی را مطالعه کرده باشد ، ویا سوگندی را که در روز تحلیف یاد کرده واکاوی نماید ، از منطوق ومفاهیم وفحوای اصول دوم ، سوم ، دوازدهم ، یکصدوسیزدهم ویکصدو بیست ویکم قانون اساسی ، استنباط خواهند فرمود که چرا دین به دست دولت داده شده ونقش دولت در دین چیست .!!!

ثالثاً : رئیس دولت ، سوگند یاد کرده که پاسدار دین ومروج دین باشد . واصل سوم قانون اساسی نیز ، دولت جمهوری اسلامی را موظف نموده  ؛ که برای نیل به اهداف ذکر شده در اصل دوم [1]، که یکی از آنها ، تلاش برای باور قلبی پیدا کردن مردم به معاد ودرک وفهم نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا ؛ که همان هموار نمودن راه برای نجات مردم از ظلمات وگمراهی وجهنم وهدایت آنان به سوی سعادتمندی وبهشت جاویدان است ،  همه امکانات خودرا بکار ببرد .

رابعاً : رئیس دولت سوگند [2]یاد نموده که ،  ضمن پاسداری وترویج دین ، پاسدار قانون اساسی هم باشد . بدیهی است که در قانون اساسی نقش دولت در برابر دین رسمی مردم ، که اسلام عزیز است  واین مهم در اصل دوازدهم قانون اساسی[3] به صراحت تبیین وابلاغ گردیده است  ، را مشخص نموده است .

خامساً : با این همه نصوحات قانونی ، وبا توجه به باورهای قلبی که هر ایرانی بالغ وعاقلی به آن معرفت دارد ، ومی داند که یکی از وظایف اصلی دولت ، پاسداری از دین مبین اسلام است ، اینک جای این سوال است ، که چرا باید رئیس دولت ، چنین سخنان تعجب انگیز وشبهه ناکی را بیان کند ، که خوراک تبلیغاتی بسیار قوی وزیادی برای رسانه های دشمن وبدخواهان داخلی فراهم نموده که در تیتر یک رسانه های دیداری وشنیداری ونوشتاری آنان مطرح شده است ؟!!!

کلام آخر اینکه ، تفکیک دین از دولت یا دولت از دین ، عاقبتی جز اروپای امروز که غرق در منجلاب وکثافت وحیوانیت است نخواهد داشت ، وبدون تردید اکثریت قریب اتفاق مردم متدین ایران اسلامی ، هرگز دوست ندارند به چنین سرنوشت شومی مبتلا شوند .

سید مختار موسوی[1] اصل‏ دوم:جمهور اسلامی‏، نظامی‏ است‏ بر پایه‏ ایمان‏ به‏:
1-
خدای‏ یکتا ( لااله‏ الاالله‏ ) و اختصاص‏ حاکمیت‏ و تشریع به‏ او و لزوم‏تسلیم‏ در برابر امر او.
2 -
وحی‏ الهی‏ و نقش‏ بنیادی‏ آن‏ در بیان‏ قوانین‏.
3 -
معاد و نقش‏ سازنده‏ آن‏ در سیر تکاملی‏ انسان‏ به‏ سوی‏ خدا.
4 -
عدل‏ خدا در خلقت‏ و تشریع.
5 -
امامت‏ و رهبری‏ مستمر و نقش‏ اساسی‏ آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏.
6 -
کرامت‏ و ارزش‏ والای‏ انسان‏ و آزادی‏ توام‏ با مسئولیت‏ او در برابر خدا،که‏ از راه‏ : الف‏ - اجتهاد مستمر فقهای‏ جامع الشرایط بر اساس‏ کتاب‏ و سنت‏معصومین‏ سلام‏ الله‏ علیهم‏ اجمعین‏، ب‏ - استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏پیشرفته‏ بشری‏ و تلاش‏ در پیشبرد آنها، ج‏ - نفی‏ هر گونه‏ ستمگری‏ و ستم‏ کشی‏ وسلطه‏ گری‏ و سلطه‏ پذیری‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و اجتماعی‏ وفرهنگی‏ و همبستگی‏ ملی‏ را تأمین‏ می‏ کند.

[2] " بسم الله الرحمن الرحیم من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیت هایی ‌که بر عهده گرفته‌ام، به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت  کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی  پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم ."

[3] - صل‏ دوازدهم ‎‎‎‎‎: دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏ عشری‏ است‏ واین‏ اصل‏ الی‏ الابد غیر قابل‏ تغییر است‏ و مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏،شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏ می‏ باشند و پیروان‏ این‏مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعلیم‏ و تربیت‏دینی‏ و احوال‏ شخصیه‏ ( ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیت‏ ) و دعاوی‏ مربوط به‏ آن‏

در دادگاه‏ ها رسمیت‏ دارند و در هر منطقه‏ ای‏ که‏ پیروان‏ هر یک‏ از این‏ مذاهب‏اکثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی‏ در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب‏.
برچسب‌ها: سکولاریسم, قانون اساسی, مکتب امام خمینی, ترویج تمدن غربی
[ شنبه دهم خرداد 1393 ] [ 20:41 ] [ سید مختار موسوی ]
........ مطالب قدیمی‌تر >>

درباره وبلاگ

اینجانب سید مختار موسوی از شهرستان بهبهان. تصمیم گرفتم با توکل به خداوند سبحان ، در کنار کارهای پژوهشی وتالیفی وهمکاری با جراید رسمی ونشریات ارزشی وولایتمدار سراسری واستانی همچون هفته نامه های : پرتوسخن ، یالثارات الحسین ، شما ، رسانه جنوب خوزستان وروزنامه رسالت ، در عرصه وبلاگ نویسی نیز ، در زمینه نشر معارف اسلامی ودفاع از اسلام ناب محمدی وانقلاب اسلامی واصل ولایت ، که بنده براین باورم که ، ادعای توحید واسلام ، فقط در سایه ولایت پذیری ، آنهم از نوع ولایت پذیری حضرت ابراهیم خلیل الله (ع) و بی بی دوعالم حضرت فاطمه زهرا(س) مقبول ذات اقدس الهی است ، عمل کنم .
((الهم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد آل محمد))
امکانات وب